Радослав Димитров

Радослав Димитров

Член на УС и Изпълнителен директор/Главен оперативен Директор/Главен застрахователен директор на Дженерали Застраховане АД

Кариера

Професионалната си кариера започва през 2002г. като експерт в ДЗИ – Главна агенция Ловеч, През 2003 г. започва работа в ЗАД „ВИКТОРИЯ“ – Главна агенция Ловеч като Главен експерт Общо застраховане. От средата на 2004г. заема същата длъжност в ЗАД „ВИКТОРИЯ“ - Главна агенция София. Няколко месеца по-късно, в края на 2004 г., започва работа в Дирекция „Имуществено и техническо застраховане. Презастраховане" на ЗАД „ВИКТОРИЯ" на длъжност главен експерт „Ликвидация на щети".От 2008г. е назначен за Директор на Дирекция „Имуществено и техническо застраховане в ЗАД „ВИКТОРИЯ", а от 2013г. е и член на Управителния съвет на Дружеството. От началото на 2015г. е член на Управителен съвет и Главен Оперативен Директор на „Дженерали Застраховане“ АД. 

Г-н Димитров е завършил през 2001 г. СА „Д. А. Ценов" в гр. Свищов, специалност „Застраховане и социално дело“ с придобита квалификационна степен „Бакалавър", а през 2003 г. придобива и степен „Магистър по застраховане". Придобива допълнителни квалификаци по „Техническо застраховане“, „Управление и минимизиране на риска" и „Щети в имущественото застраховане“ в Munich Re, Mюнхен, както по Презастраховане в Partner Re, Цюрих. През 2015 г. завършва курс за мениджърски умения в училището по мениджмънт в Блед. 

Структура

Структура