Николай Станчев

Николай Станчев

Председател на УС и Главен изпълнителен директор на "Дженерали Застраховане" АД

Кариера:

През 2010 г. г-н Станчев се присъединява към семейството на Дженерали чрез дружеството Джи Пи Презастраховане ЕАД, където заема постовете Зам.-главен оперативен директор и Главен директор по управление на риска. В тази своя роля той отговаря за звената Финанси, Счетоводство и Презастраховане. През 2014 г. г-н Станчев заема поста Главен оперативен директор и Главен директор по управление на риска отново в Джи Пи Презастраховане ЕАД. Също така става част от Съвета на директорите. Отговаря за звената Финанси, Счетоводство, Презастраховане, Човешки ресурси и Администрация. Само две години по-късно, през 2016 г., г-н Станчев заема длъжността на Изпълнителен директор и Главен директор по управление на риска в Джи Пи Презастраховане ЕАД, а едва няколко месеца по-късно същата година, става Главен изпълнителен директор и Главен директор по управление на риска в Джи Пи Презастраховане ЕАД. През 2018 г. г-н Станчев приема ново предизвикателство и поема ролята на Изпълнителен асистент на Главния изпълнителен директор на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В., като бива позициониран в Прага, Чехия. Там той подпомага и съдейства на Главния изпълнителен директор на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. в управлението на дейността на Дженерали в Австрия, Централна и Източна Европа и Русия. През октомври 2020 г. заема позицията на ръководител Стратегия Австрия, Централна и Източна Европа и Русия в Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. Участва в дефинирането и контрол на изпълнението на стратегията и поставените цели за дружествата на Дженерали в Австрия, Централна и Източна Европа и Русия. През декември 2020 г. г-н Николай Станчев е избран за Главен Изпълнителен Директор и председател на Управителния Съвет на Дженерали Застраховане АД.

Г-н Николай Станчев има бакалавърска степен от Университета за национално и световно стопанство, специалност Счетоводство и контрол. През 2007 г. придобива Професионално ниво, специалност Счетоводство от Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Член е на организацията от август 2014 г. През 2012 г. получава и магистърска степен от Университет за национално и световно стопанство, специалност Застраховане и социално дело със специализация Застраховане. Г-н Станчев също така има сертификат по застраховане от Chartered Insurance Institute (CII). 

Структура

Структура