Михаела Станимирова

Михаела Станимирова

Член на Управителен съвет на "Дженерали Застраховане" АД

Кариера

Михаела Станимирова е избрана за член на Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД в началото на 2024г. Тя се присъединява към мениджмънта на компанията на 26 януари 2024 г., като успоредно с това ще продължи да заема позицията на Главен директор “Трансформации” в хърватското дружество Generali osiguranje.

Г-жа Станимирова има дългогодишен опит в застрахователния сектор. Тя се присъединява към Група Generali през 2008г. като част от екипа на “Джи Пи Презастраховане” ЕАД. През годините тя заема различни позиции в тази компания – Главен оперативен директор, Изпълнителен директор, Главен изпълнителен директор и действащ към момента член на Управителния съвет на дружеството. От 2021 г. е в хърватското дружество Generali osiguranje.

Михаела Станимирова притежава магистърска степен по “Бизнес администрация” от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и диплома по “Застраховане” и сертификат за “Инвестиционно планиране” от Chartered Insurance Institute (CII) във Великобритания.