Юри Копач

Юри Копач

Член на УС и Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби на "Дженерали Застраховане" АД

Кариера

Г-н Копач започва професионалната си кариера през 1980 - 1990 г. в ОСНП и АПК „Крайморие” като заема длъжноста управител на лагери и управител на къмпинг и специалист „Търговска дейност”. От 1990 до 1995 г. работи в Община Бургас като специалист, главен специалист и Заместник кмет „Имущество и финанси”. От 1996 до 1997 г. е Началник областен център по цените към Министерски съвет. От 1997 г. до 2002 г. продължава своето професионално развитие в „ДЗИ“ работи последователно като управител на ДЗИ, клон Бургас, ръководител сектор в Дирекция „ОМПА” в Централно управление на дружеството, директор „Автомобилно застраховане”, управител на клон София и член на Съвета на директорите. Бил е Член на Съвета на директорите на Свободна безмитна зона Бургас, Член на Ръководството на Съюза на културните дейци – секция Бургас, Вицепрезидент на ОФК „Черноморец“. От ноември 2002 г. е директор „Автомобилно застраховане в ЗАД „ВИКТОРИЯ” и член на Управителния Съвет. От 2010 г. е член на Управителния съвет на българския Гаранционен фонд. През 2012 г. Юри Копач става заместник изпълнителен директор на ЗАД „ВИКТОРИЯ“. От 2016 г. г-н Копач изпълнява длъжността Заместник-председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските застрахователи.

Юри Копач е завършил във ВИИ „Карл Маркс” (Университета за национално и световно стопонство) през 1990 г., специалност „Икономика и организация на труда”. Има допълнителна квалификация придобита в Икономическия институт към Австрийската стопанска камара по „Фирмен мениджмънт” през 1998 г.


Структура

Структура