Николай Станчев

Николай Станчев

Председател на УС и Главен изпълнителен директор на "Дженерали Застраховане" АД Виж повече
Мирослав Кочев

Мирослав Кочев

Член на УС и Изпълнителен директор / Главен финансов директор на "Дженерали Застраховане" АД Виж повече
Юри Копач

Юри Копач

Член на УС и Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби на "Дженерали Застраховане" АД Виж повече
Радослав Димитров

Радослав Димитров

Член на УС и Изпълнителен директор/Главен оперативен Директор/Главен застрахователен директор на Дженерали Застраховане АД Виж повече
Михаела Станимирова

Михаела Станимирова

Член на Управителен съвет на "Дженерали Застраховане" АД Виж повече