Историята на застраховането в България пази информация за едно от първите чуждестранни застрахователни дружества на местния пазар - Assicurazioni Generali Trieste. Generali навлиза на застрахователния пазар в България още през 1904 г. и работи успешно до 1946 г., когато се извършва национализация на този сектор. 

Няколко десетилетия по-късно - през 2006 г., международната група навлиза отново на българския пазар. През декември 2015 г. успешно приключи вливането на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в “Дженерали Застраховане” АД. Сливането даде началото на седмата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. Обединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото “Дженерали Застраховане” превърна две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите. Обединението комбинира всички силни страни на двете компании и създаде финансови синергии, които са основа за постигане на продължителна рентабилност. 

Днес дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти и корпоративни решения в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, здравно застраховане и злополуки на повече от 1 900 000 клиенти в България чрез 150 офиса и  над 1500 застрахователни посредници. Клиенти на компанията са водещи финансови институции, чуждестранни и български инвеститори във всички сектори на икономиката.

В рамките на режима - "Платежоспособност II" , застрахователните и презастрахователните предприятия подлежат на по-широк преглед на изискванията за платежоспособност, които имат за цел да отразяват по-отблизо финансовото състояние на предприятието, бизнес профила и стратегията за управление на риска. Един от документите, които ще се изготвят на годишна база, е Докладът за платежоспособност и финансово състояние ("SFCR"), който можете да изтеглите в този раздел.

ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2016 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2017 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2018 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2019 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2020 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2021 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2022 Свали
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2023 Свали
Generali България

2005-10-10

Историята на застраховането в България пази информация за едно от първите чуждестранни застрахователни дружества на местния пазар - Assicurazioni Generali Trieste. Generali навлиза на застрахователния пазар в България още през 1904 г. и работи успешно до 1946 г., когато се извършва национализация на този сектор. 

2005-10-10

Приключихме 2021 г. с устойчиви резултати, показвайки още веднъж, че като екип сме способни да добавим дългосрочна стойност за нашите клиенти, акционери и служители. Постигнатите устойчиви резултати, нашата техническа - застрахователна дейност и капиталова мощ са в съответствие със стратегическата политика на Групата, което прави „Дженерали Застраховане“ АД един от най-добрите и надеждни застрахователи на българския застрахователен пазар.
В края на 2021 г. брутните записани премии на „Дженерали Застраховане“ АД са в размер на 182,807 хил. лв. при отчетени за 2020 г. 170,602 хил. лв., или ръст от 7,2%%. Нетната печалба за годината възлиза на 11,944 хил. лв. в сравнение с 23,004 хил. лв. за 2020 г. и бележи спад от 48.08%.
Коефициентът на платежоспособност на дружеството към 31.12.2021 г., съгласно годишния финансов отчет, е в размер на 222.4%, като за 2020 г. същият е в размер на 244.7%.

„Дженерали Застраховане“ АД осъществява застрахователната си дейност чрез широка клонова мрежа от териториални структури в цялата страна. Към 31.12.2021 г. „Дженерали Застраховане“ АД има установени традиции в работата си със застрахователни посредници, като към края на 2021 г. има сключени договори за застрахователно посредничество с 565 застрахователни агенти (в т.ч. 65 Генерални представители), 4 посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност и 278 застрахователни брокери. Фокусът на дейността на компанията е върху удовлетвореността на клиентите, която от своя страна е пряко обвързана с професионалната компетентност и качеството на обслужване, предлагано от търговската мрежа.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА 2022 Г.

През 2021 г. ние, Generali, стартирахме обновен онлайн портал за клиенти –

My Generali. Той бе създаден изцяло в полза на клиентите на компанията, в отговор на стратегията ни да се превърнем в Партньор за цял живот. Порталът My Generali осигурява безпроблемно свързване на клиентите с Дружеството, както и дистанционно самообслужване в реално време. Чрез платформата и безплатното мобилно приложение, потребителите могат да извършват: плащане на вноски по застраховки; подновяване на застраховки; сключване на нови застраховки; регистриране на щети. В профила си клиентите могат да проверяват също статуса на полиците и щетите си в реално време. През 2022 г. ще продължим да подобряваме и надграждаме функционалностите на платформата за дистанционно самообслужване. 

С цел намаляване на времето при огледи, въвеждаме и дигитализация в нашите ликвидационни процеси, като даваме възможност на повече посредници да извършват огледи при сключването на Каско. Въведохме в експлоатация приложението на Ревокси, което ще повиши ефективността на всички служители, ще ограничи риска от грешки и ще оптимизира времето, което отделят нашите клиенти при заснемане на щета. В допълнение в Smart ClaiMS бе създадена нова функционалност за дистанционни огледи по автомобилни щети, както и огледи след възстановяване на щетите; възможност за извършване на огледи навсякъде и по всяко време; Всичко това води до дигитализация и оптимизация, онлайн комуникация с всички свързани лица по случая. Предстои технологията за дистанционни огледи да бъде пренесена и използвана за щети по имущество.

Обновяването на корпоративния уебсайт също е сред целите ни за 2022г. Проектът ще помогне за подобряване на клиентското изживяване, съгласно Груповите изисквания. Следването на единен подход ще подобри разпознаваемостта на Дженерали в интернет пространството като застрахователен бранд. Обновеният корпоративен сайт цели да предоставя информация по лесен и достъпен начин за клиентите, както и да предостави улеснен клиентски път и изживяване. Изграждането му е и в съответствие с новата Групова визия, фокусирана върху по-минималистичен и корпоративен дизайн.

С внедряването на CRM система ще предоставим едно работещо решение, чрез което да следим взаимодействията с клиентите и да подобрим клиентското изживяване. Проектът ще улесни процеса на генериране на нови клиенти, ще централизира записа на информация по профила на настоящи такива, ще улесни задържането им. Ще бъдат разработени централизирани услуги, с цел следене на постигнатите резултати от търговски кампании.

Основната функция на платформата "Моето Здравно досие" е да осигури на всеки застрахован персонализирано място за съхранение на неговата лична медицинска информация. Застрахованият може, както да архивира своите медицински документи, така и да води отчетност на здравните си показатели, като ги въвежда ръчно чрез връзка със smart-устройство (дигитални апарати за измерване на кръвно налягане, офталмологични инструменти и мини-лабораторни китове) или чрез специализирана апаратура за телемедицина. Въведените данни могат да бъдат статистически обработени от алгоритъм на платформата, който да покаже тяхната прогресия в посочен времеви период. Избрани от потребителя документи и/или показатели могат да бъдат споделяни с лекуващия лекар на пациента по всяко време, в т.ч. и чрез вградената функционалност за телемедицинска консултация.

В допълнение, чрез платформата "Моето Здравно досие", всеки застрахован получава мобилен достъп до следните допълнителни функционалности: дигитална, индивидуална здравна карта; възможност за базова комуникация с Центъра за обслужване на клиенти, чрез изпращане на кратко съобщение, както и за подаване заявка за запазване на час при избран изпълнител от абонаментната мрежа на Generali; възможност за подаване на онлайн претенция по "медицинска застраховка" и проследяване на статуса ѝ в реално време.

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ние, в „Дженерали Застраховане“ АД, сме отдадени на нашата мисия да положим основите на едно по-устойчиво бъдеще в България чрез инициативата The Human Safety Net . През 2021 г. продължаваме да популяризираме сред нашите колеги, агенти, партньори и доставчици основната идея на нашето движение, която е да създадем верига от хора, които помагат на нуждаещи се хора. Чрез програмата „Да дадем път на услугите за ранното детско развитие в България“, която осъществяваме с нашите партньори от Фондация „За Нашите Деца“, целим да помогнем за създаването на по-сигурна и щастлива семейна среда за децата на България. С осигуряването на необходимите медицински и социални услуги те ще могат, да разгърнат пълния си потенциал в бъдеще. Вярваме, че всеки заслужава да получи равен старт в живота и като социално отговорна компания, даваме своя принос за подобряване на общността, в която работим.

Generali България

2005-10-10

Историята на застраховането в България пази информация за едно от първите чуждестранни застрахователни дружества на местния пазар - Assicurazioni Generali Trieste. Generali навлиза на застрахователния пазар в България още през 1904 г. и работи успешно до 1946 г., когато се извършва национализация на този сектор. 

2005-10-10
Generali България

Няколко десетилетия по-късно - през 2006 г., международната група навлиза отново на българския пазар. През декември 2015 г. успешно приключи вливането на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в “Дженерали Застраховане” АД. Сливането даде началото на седмата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. Обединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото “Дженерали Застраховане” превърна две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите. Обединението комбинира всички силни страни на двете компании и създаде финансови синергии, които са основа за постигане на продължителна рентабилност. 

tab content ->

Кои сме ние?

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите. Амбицията ни е да сме лидери и новатори в цялостния процес на диагностика, лечение и грижа за пациента. В основата на нашия успех са високия професионализъм, модерна апаратура, човешко отношение, които осъществяваме в 30 медицински кабинети.
Кои сме ние?

Предимства:

 • Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност;
 • Абонаментно обслужване за клиенти с медицинска застраховка;
 • Профилактични прегледи, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип;
 • Онлайн платформа за записване на часове за прегледи;
 • Гарантирано качество на здравни услуги и бързина на обслужване;
 • Клинична лаборатория;
 • Физиотерапия и рехабилитация;
 • Апаратура за високо специализирани дейности.


Предимства:

Дженерали Закрила Медико-дентален център ЕООД

Има дългогодишен опит в организиране и провеждане на профилактични кампании, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип. Има договори с дигностично-консултативни центрове в цялата страна.
Generali България

Глобално присъствие

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi efficitur auctor arcu, nec accumsan tellus fringilla eget. Ut luctus diam felis, vitae gravida odio mollis vitae. Cras sit amet turpis quis lectus posuere sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi efficitur auctor arcu, nec accumsan tellus fringilla eget. Ut luctus diam felis, vitae gravida odio mollis vitae. Cras sit amet turpis quis lectus posuere sodales. Duis lacinia nunc id libero pulvinar facilisis. Integer mattis orci n.

Глобално присъствие

Кои сме ние?

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите. Амбицията ни е да сме лидери и новатори в цялостния процес на диагностика, лечение и грижа за пациента. В основата на нашия успех са високия професионализъм, модерна апаратура, човешко отношение, които осъществяваме в 30 медицински кабинети.
Кои сме ние?

tab content ->

Предимства:

 • Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност;
 • Абонаментно обслужване за клиенти с медицинска застраховка;
 • Профилактични прегледи, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип;
 • Онлайн платформа за записване на часове за прегледи;
 • Гарантирано качество на здравни услуги и бързина на обслужване;
 • Клинична лаборатория;
 • Физиотерапия и рехабилитация;
 • Апаратура за високо специализирани дейности.


Предимства:

Дженерали Закрила Медико-дентален център ЕООД

Има дългогодишен опит в организиране и провеждане на профилактични кампании, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип. Има договори с дигностично-консултативни центрове в цялата страна.
Generali България

Няколко десетилетия по-късно - през 2006 г., международната група навлиза отново на българския пазар. През декември 2015 г. успешно приключи вливането на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в “Дженерали Застраховане” АД. Сливането даде началото на седмата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. Обединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото “Дженерали Застраховане” превърна две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите. Обединението комбинира всички силни страни на двете компании и създаде финансови синергии, които са основа за постигане на продължителна рентабилност. 
Generali България

Днес дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти и корпоративни решения в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, здравно застраховане и злополуки на повече от 1 900 000 клиенти в България чрез 150 офиса и  над 1500 застрахователни посредници. Клиенти на компанията са водещи финансови институции, чуждестранни и български инвеститори във всички сектори на икономиката.    
Generali България

Глобално присъствие

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi efficitur auctor arcu, nec accumsan tellus fringilla eget. Ut luctus diam felis, vitae gravida odio mollis vitae. Cras sit amet turpis quis lectus posuere sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi efficitur auctor arcu, nec accumsan tellus fringilla eget. Ut luctus diam felis, vitae gravida odio mollis vitae. Cras sit amet turpis quis lectus posuere sodales. Duis lacinia nunc id libero pulvinar facilisis. Integer mattis orci n.

Глобално присъствие

tab content ->

Кои сме ние?

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите. Амбицията ни е да сме лидери и новатори в цялостния процес на диагностика, лечение и грижа за пациента. В основата на нашия успех са високия професионализъм, модерна апаратура, човешко отношение, които осъществяваме в 30 медицински кабинети.
Кои сме ние?

Предимства:

 • Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност;
 • Абонаментно обслужване за клиенти с медицинска застраховка;
 • Профилактични прегледи, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип;
 • Онлайн платформа за записване на часове за прегледи;
 • Гарантирано качество на здравни услуги и бързина на обслужване;
 • Клинична лаборатория;
 • Физиотерапия и рехабилитация;
 • Апаратура за високо специализирани дейности.


Предимства:

Дженерали Закрила Медико-дентален център ЕООД

Има дългогодишен опит в организиране и провеждане на профилактични кампании, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип. Има договори с дигностично-консултативни центрове в цялата страна.