Нашият отговорен бизнес
Отговорен застраховател

Отговорен застраховател

Ние се стремим да минимизираме карбоновия отпечатък от дейността си.

Отговорен работодател

Отговорен работодател

В рамките на нашата стратегия за хората, ние насърчаваме разнообразието, равенството и приобщаването. Предлагаме на своите служители възможностти за надграждане на знанията си и подобряване на своята квалификация.

Отговорен гражданин

Отговорен гражданин

Инвестираме в развитието и приобщаването на семействата и децата, живеещи в уязвима среда чрез инициативата The Human Safety Net.

История

Историята на застраховането в България пази информация за едно от първите чуждестранни застрахователни дружества в България - Assicurazioni Generali Trieste, което влиза на застрахователния пазар в България още през 1904 г. и работи успешно до 1946 г., когато се извършва национализация на този сектор. GENERALI оперира на българския пазар от 2006 г. През м. декември 2015 г. успешно приключи процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в Дженерали Застраховане АД, което създаде шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. С обединението се комбинираха всички силни страни на двете компании като се създадоха финансови синергии, които да бъдат основите за постигане на продължителна рентабилност.

История
Допълнителна информация:

Нашите отговорности

ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА

На 31 юли 2009 г. Съвета на директорите на компанията-майка одобри Политика в областта на околната среда на групата Generali. Целите на политиката са свързани, както с директното въздействия върху околната среда, което следва пряко от застрахователни и финансови дейности на групата, така и непреките въздействия, свързани с възлагането на обществени поръчки за стоки и услуги, с планирането и предоставянето на застрахователни и финансови продукти и институционални инвестиционни операции. 
Съгласно европейската регулация 2018/2088, политиката на възнаграждението е съобразна с рисковете за устойчивост.

Нашият бранд

ВАШИЯТ ПЪРВИ ИЗБОР В 21-ВИ ВЕК
Лидерите на пазара познават отлично своите клиенти. Те изслушват, разбират нуждите на клиента и ги поставят в основата на всичко, което правят. В Generali, нашата цел е да проектираме продукти, които са в помощ на обществото и се сключват лесно и бързо. Ние работим усилено всеки ден, за да бъдем  първи избор на застрахователни решения. 

ОПРОСТЕНИ И ИНТЕЛИГЕНТИ РЕШЕНИЯ С МИСЪЛ ЗА КЛИЕНТА
Подходът ни до голяма степен се ръководи от бързото развитие на дигиталните технологии. От гъвкавите електронни плащания в Китай до наградите за добри водачи в Италия, ние използваме интернет и мобилни устройства, за да дадем възможност на нашите агенти, да реагират бързо, да решават проблеми и да се фокусират върху нуждите на нашите клиенти. 

ПЪРВИ ПО ПРАВО 
Важните ни постижения са записани в Днк-то на Generali. Повече от 184 години ние създаваме уникални застрахователни решения за нашите клиенти, от покритие за първия италиански астронавт до написването на първата полица за кибер застраховане и злонамерен софтуер. 

СПЕЦИАЛНИ МАРКИ 
Групата Generali обхваща редица специални марки.CosmosDirekt (директна застраховка) е една от тях.

Нашата култура

Нашата цел е да дадем възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си. Това е и причината да съществуваме и тя ни вдъхновява и мотивира. В един все по-сложен свят, усилията ни са съсредоточени към подобряване живота на хората, като предлагаме иновативни и персонализирани решения.

Начинът ни на работа се основава на нашите ценности и поведения.

Ценности:

 • Deliver on the promise: Ние се обвързваме с един дългосрочен договор за взаимно доверие с нашите хора, клиенти и заинтересовани страни; цялата ни дейност e насочена към подобряване живота на нашите клиенти. Ние се ангажираме с дисциплина и почтеност, за да сбъднем това обещание и да окажем въздействие в рамките на една дълготрайна връзка.
 • Value our people: Ние ценим нашите хора, насърчаваме многообразието и инвестираме в непрекъснато обучение и растеж чрез създаване на прозрачна, последователна и достъпна работна среда. Развивайки нашите хора ще осигурим дългосрочно бъдеще на нашата компания.
 • Live the community: Горди сме да принадлежим към международна група със силни, устойчиви и дълготрайни отношения на всеки пазар, в които работим. Нашите пазари са нашите домове.
 • Be open: Ние сме любопитни, отзивчиви и овластени хора, с отворено и различно мислене, които искат да гледат на нещата от различна перспектива.

Нашите поведения

Нашите поведения описват начинът, по който действаме и изпълняваме задачите си всеки ден. Те са това, което ни отличава от останалите. Те са нашият ангажимент, като общност и като индивиди. Те са начинът, по който искаме да измерим, как постигаме своите резултати.

 • Поемане на отговорност: действа проактивно и със страст за отлично представяне;
 • Опростяване: прави нещата по-прости, адаптира се бързо и взима интелигенти решения;
 • Иновация: приема различията и осъществява иновацията;
 • Добро отношение: партнира си с останалите, показва емпатия и отборен дух.

Нашата стратегия

Перспектива и стратегия

Застрахователната индустрия е изправена пред някои от големите проблеми на нашето време: пандемии и екстремни събития; промени в климата; геополитическа и финансова нестабилност; дигитална революция и киберсигурност; застаряване и благосъстояние. Ние, обаче, превръщаме тези предизвикателства във възможности и предлагаме на нашите клиенти нови и все по-персонализирани решения.

Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа:

По време на „Деня на инвеститора“, проведен на 15 декември 2021 г., Generali стартира новата тригодишна стратегия на Групата: „Партньор за цял живот 2024: Двигател на растежа“, изградена върху три стратегически стълба:

 1. Стимулиране на устойчив растеж
 2. Подобряване на профила на печалбите
 3. Водещи в иновациите

В основата на този тригодишен план, се крие стремежа ни Generali да продължи да бъде партньор за цял живот на своите, вече, 70 милиона клиенти в над 50 държави. Инвестициите ни в персонализирани продукти, дигитални съвети и превъзходно клиентско преживяване, ще помогнат на нас, и мрежата ни от 165,000 агенти, да се доближим още повече до нашите клиенти. По време на този стратегически цикъл, ще продължим и развитието на нашия ангажимент към устойчивостта – оказването на положително социално, екологично и акционерно въздействие. Успехът, постигнат благодарение на стратегията „Generali 2021“, всъщност ни позволява да поемем ангажимента да се погрижим за живота и мечтите на хората.

„Дългогодишният ангажимент на Generali да бъде Партньор за Цял Живот поставя нашите клиенти в центъра на всичко, което правим. Съгласно плана, ние ще изведем този ангажимент на следващото ниво и ще потвърдим, че Generali е фокусиран върху клиентите и движен от данните иноватор. Амбициозните цели и инициативи представени в плана са възможни благодарение на успешното изпълнение на предишните ни стратегически планове. Днес, Generali има силна финансова позиция, диверсифицирани печалби, постоянен печеливш растеж и опит в генерирането на най-добра възвръщаемост на акционерите спрямо пазара.“
Philippe Donnet, главен изпълнителен директор на Група Generali

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
Group Policy for the environment PDF 0.00 MB Свали
Предварителна информация за ползвателите на застрахователни услуги PDF 0.00 MB Свали
Регламент (ЕС) 2019/2088 PDF 0.00 MB Свали