Основана през 1831 година, към днешна дата Generali съществува в повече от 50 страни по целия свят. Общият премиен приход на групата е 81,5 милиарда евро към 2022г. С повече от 82,000 служители, обслужващи повече от 68 милиона клиенти, Generali се нарежда в челните позиции на застрахователите в Европа. Нараства и присъствието на компанията в Азия и Латинска Америка.
Група Generali си поставя за цел изграждането на едно по-справедливо и стабилно общество докато генерира стойност за всички заинтересовани страни.

Накратко

Данни към 31 декември 2022г.

Operating result

1,820 млн+22.1%

Оперативен резултат

Worldwide Presence

Над

50 страни по целия свят

82 thousand Employees

82хиляди

служители

През последните години преминахме през значителна стратегическа реорганизация, която ни позволи да насочим своето внимание към основния ни бизнес, повишавайки контролът и дисциплината в управлението на активите ни за изграждането на по-прозрачно и достъпно управление. Този процес ни доведе до прага на нова фаза, базирана на по-ефективни бизнес модели, иновативни търговски стратегии и по-силна световна марка.

Нашият отговорен бизнес

Устойчивостта е в основата на нашата стратегия

В Generali всичко, което правим, се основава на идеята, че истинският икономически просперитет може да бъде постигнат само ако е изграден върху социално справедливи и екологични основи. Ето защо устойчивостта е неизменна част от нашата стратегия: това означава, че докато обръщаме внимание на финансовите резултати, взимаме предвид хората и планетата и действаме с мисъл за общото благо, изграждайки едно по-устойчиво и справедливо общество. Накратко, така осъществяваме нашата цел: „да дадем възможност на хората да оформят по-безопасно и справедливо бъдеще, грижейки се за живота и мечтите си". За да изградим дългосрочна и устойчива стойност, ние определяме четири отговорни роли, които изпълняваме като инвеститор, застраховател, работодател и копоративен гражданин.

Responsible Investor

Отговорен
инвеститор

Целта ни е изцяло да интегрираме критерии за устойчивост в нашите инвестиционни предложения, намалявайки карбоновите емисии на инвестиционното ни портфолио до нула през 2050г и увеличавайки нашите нови екологични и устойчиви инвестиции, включително Fenice 190, за да подпомогнем европейското възстановяване.

Responsible Insurer

Отговорен
застраховател

Ние предлагаме застрахователни решения с компоненти за екологичност, социална отговорност и управление, намалявайки емисиите на парникови газове от застрахователния портфейл до нула през 2050 година, и подкрепяме устойчивия преход на малките и средни предприятия чрез проекта SME EnterPRIZE.

Responsible Employer

Отговорен
работодател

В рамките на нашата стратегия за хората, ние насърчаваме разнообразието, равенството и приобщаването, повишаваме квалификацията на нашите служители, развиваме талантите и въвеждаме устойчиви начини на работа. Нашият ангажимент към околната среда и климата включва измерване, намаляване и отчитане на въглеродния отпечатък, произтичащ от дейността ни.

Responsible Corporate Citizen

Отговорен
корпоративен гражданин

Ние действаме, за да развием потенциала на хората, живеещи в уязвима среда, чрез глобалните инициативи на Фондация The Human Safety Net социален иновационен хъб, захранван от уменията и международната мрежа на Generali.The ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ Strategic Plan

The ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ Strategic Plan

Стратегическият план Партньор за цял живот 2024: Двигател за растеж очертава ясна визия за Generali през 2024 година и е изграден на три стратегически стълба: стимулиране на устойчив растеж, подобряване на профила на приходите и лидерство в иновациите.

В основата на плана е нашия постоянен ангажимент да бъдем Партньор за цял живот на нашите 68 милиона клиента в над 50 страни.
Инвестициите в персонализирани продукти, цифрово подпомогнати съвети и върхово клиентско обслужване ще позволят на Generali и неговата глобална мрежа от 161,000 агенти да се доближат още повече до клиентите.

През този стратегически цикъл ще продължим да разширяваме нашите ангажименти към устойчивостта, като продължаваме да се фокусираме върху оказването на положително социално, екологично и заинтересовано въздействие. Освен това ще продължим да инвестираме в нашите хора, за да гарантираме, че те са ангажирани с успешното изпълнение на новия план, като същевременно насърчаваме устойчива работна среда.