Нашите офиси
     

Спонсорство

Заедно с партньори и институции, ние подкрепяме и спонсорираме инициативи и значими културни, социални и спортни събития в общностите, в които работим. Нашата социална роля е част от нашия същински бизнес. Дори и когато популяризираме нашата марка чрез значими събития, нашият фокус е винаги насочен към обществото около нас. Ние защитаваме и отглеждаме /опазваме/ местно културно и природно наследство чрез разнообразните проекти, които ангажират директно общностите.