Нашите офиси
     

Актуални търгове на Дженерали Застраховане АД

20.10.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик за отпечатване и брандиранe на рекламни артикули  

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 31.10.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. +35929350879

 

Дженерали Закрила МДЦ стартира търг за избор на външна клинична лаборатория за нуждите на медицински център Закрила за извършване на клинични изследвания във следните сектори:

 

1.ХЕМАТОЛОГИЯ;

2.БИОХИМИЯ /БИОХИМ. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕЛЕКТРОЛИТИ, АПОЛИПОПРОТЕНИ, СРЕАКТ. ПРОТЕИН, ГЛИК. ХЕМОГЛОБИН/;

3. КОАГУЛАЦИЯ;

4. УРИННИ АНАЛИЗИ/ ПЪЛНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ, СЕДИМЕНТ, МИКРОАЛБУМИН, КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЛТЪК И ЕЛЕКТРОЛИТИ В УРИНА, НАРКОТИЧТИ ТЕСТОВЕ/;

5. ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;

6. ТУМОРНИ МАРКЕРИ;

7.МЕТАБОЛИТИ И ДРУГИ ТЕСТОВЕ/ ВИТАМИНИ, ФЕРИТИН, ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ХЛАМИДИЯ, ХЕЛИКОБАКТЕР/

8. ВИРУСОЛОГИЯ;

9.МИКРОБИОЛОГИЯ;

10.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ;

11.ПАРАЗИТОЛОГИЯ;

12.КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

При интерес за участие търга, моля да изпратите запитване до електронен адрес procurement.bg@generali.com. Срок за подаване на офертите - 22.06.2017 г.

 

06.06.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за наемане на Билборд Съоръжения по Републиканската Пътна Мрежа.   

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 09.06.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. +35929350879

 

05.05.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик за разработка и инсталация на система за дистанционни обучения

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.05.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

05.05.2017 г.

 Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на агенция за осъществяване на проучвания по методологията „Таен клиент“

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.05.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

31.03.2017 г.   

„Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик на 80 бр. компютри.

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти - 20.04.2017 г. до 18.00 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

 

18.01.2017 г.   

„Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на преводаческа агенция, с цел сключване на тригодишен договор за обслужване

При проявен интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок – 25.01.2017 г. до 14.00 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214