Нашите офиси
     

Група Дженерали постигна отлични резултати за полугодието на 2017 г.

Philippe Donnet, Главен Изпълнителен Директор на Група Дженерали сподели:
Резултатите от първата половина на Дженерали потвърждават стабилността на нашия бизнес и ефективното изпълнение на нашата индустриална трансформация. Комбинираният коефициент от 92,9% и Новата Бизнес Стойност, които регистрираха силно увеличение от 52% с разлика от 4,11%, продължават да стоят на отлични нива. Увеличаването на премиите за P&C отраслите, заедно със солидните и висококачествени нетни приходи от отрасъла Живот, са резултат от нашия фокусиран и дисциплиниран подход към растежа. Успешното изпълнение на стратегическия ни план доведе до днешните положителни резултати с ръст на нетната печалба от 3,7%, като оперативната възвръщаемост на капитала остава над нашата цел и общо увеличение на капиталово-леките продукти. Ние постигаме финансовите си цели благодарение на решимостта, фокуса и ангажимента, с които прилагаме нашата стратегия, за да направим Дженерали по-динамично и по-умно място.
Резултатите от първото полугодие на Група Дженерали са:
• Нетната печалба се увеличи до € 1,221 млн. (+ 3,7%), благодарение на положителните резултати във всички области на дейност.
• 4.1% увеличение на оперативния резултат до 2.6 млрд. Евро, въпреки ниската лихвена среда, отразяваща подобрената рентабилност във финансовите сегменти.
• 3.7% увеличение на нетния резултат до 1.2 млрд. Евро;
• оперативната възвръщаемост на собствения капитал - 13,6%, нарастваща и значително над целта (> 13%);
• Отлично ниво на комбиниран коефициент, което достигна до 92.9%, въпреки повишената честота и сериозността на щетите в някои от най-големите пазари на групата, както и увеличение с 1.5% на общите премии;
• Подобрена капиталова позиция с коефициент на платежоспособност 2 при 188% и коефициент на икономическа платежоспособност - 207%

Научете повече за резултатите от първото полугодие тук.