Нашите офиси
     

Generali придобива компании в Словения и Полша, за да увеличи разширяването си в региона на Централна и Източна Европа

Generali разширява своето присъствие в региона на Централна и Източна Европа чрез успешни дейности по сливания и придобиване в Словения и Полша. Това е още една крачка напред в стратегията на Групата за по-нататъшно подобряване на нейното присъствие в тази област. В стратегията си, Група Generali определи този регион като един от ключовите си стимули за растеж и като стратегически пазар, когато става дума за повишаване на нейната конкурентна позиция и рентабилност.

По думите на Luciano Cirinà, регионален директор на Generali Австрия, Централна и Източна Европа и Русия и Главен изпълнителен директор на Generali CEE Holding, "Ние вече сме един от най-големите застрахователи на пазара в Централна и Източна Европа, но все още виждаме този регион като цел за по-нататъшен стратегически растеж и възможност за инвестиции. Придобиванията в Словения и Полша ще ни помогнат да балансираме и диверсифицираме портфейлите, каналите за продажба и регионалното си присъствие. Също така, чрез тези придобивания, дейността на Група Generali в Австрия, Централна и Източна Европа и Русия ще нарасне с около 7%, достигайки повече от 6,4 млрд. евро по отношение на премийния приход. Текущите дейности по сливания и придобивания ще ускорят пътя ни към постигане на нашите стратегически цели по засилване, по-специално портфолиото на общото и здравното застраховане, както и на управлението на активи от трети страни."

СЛОВЕНИЯ: ПРИДОБИВАНЕ НА ADRIATIC SLOVENICA ПРЕМЕСТВА ГРУПА GENERALI НА ВТОРО МЯСТО НА ПАЗАРА

Generali CEE Holding B.V. and KD Group, finančna družba, d.d. в Словения сключиха споразумение за придобиване на 100% от акциите на Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d. Сделката е предмет на одобренията на регулаторните органи и органите по конкуренция.

Застрахователната компания Adriatic Slovenica предлага пълен пакет от общото застраховане, здравно застраховане, живот и пенсионни продукти. Тя има над 1,7 милиона застрахователни договора и 500 000 клиенти. През 2017 г. тя е генерирала брутни начислени премии от 304 млн. евро, което ги нарежда на трето място на пазара с пазарен дял от близо 15%. Adriatic Slovenica има широка и диверсифицирана търговска мрежа с общо 373 пункта за продажба в Словения. Освен това придобиването включва мениджър за взаимни фондове KD Skladi с над 750 млн. eвро управлявани активи, който се нарежда на трето място в Словения с пазарен дял от 20% и има присъствие в Хърватия и Македония чрез своите дъщерни дружества.

Както Главният изпълнителен директор на Generali Zavarovalnica - Vanja Hrovat, коментира: "Словения е силно развита страна в южната част на Централна Европа, която съчетава балансиран и силен икономически растеж с обещаващи макроикономически перспективи. Това придобиване предлага привлекателен потенциал. Това ще ни позволи да използваме възможностите за кръстосани продажби, за да достигнем до по-широка клиентска база. Всеки клиент ще се възползва от уникалното предложение за продажба, експертен опит в индустрията и трансфер на ноу-хау в рамките на нашата Група. Adriatic Slovenica спечели значителни постижения през последните години. Много съм щастлив от възможността за съвместна работа и за шанса да развия по-нататък на едно високо равнище съществуващите услуги. Сигурен съм, че ако комбинираме най-доброто, ще осигурим най-добрите застрахователни и инвестиционни решения за нашите клиенти." 

Generali работи в Словения от 1997 г. насам. Generali Zavarovalnica е една от водещите застрахователни компании в страната и водеща международна компания в Словения. Премийният приход през 2017 г. възлиза на 98 млн. евро. Пазарният ѝ дял е в размер на 4,9% и е на 5-о място на словенския пазар. Придобиването на Adriatic Slovenica ще направи Група Generali втория по големина застраховател в страната.

ПОЛША: GENERALI ПОВИШАВА СВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ КОНКОРДИЯ

Generali успешно затвърди своите позиции чрез важна придобивка в Полша, която е най-големият пазар в Централна и Източна Европа. Generali сключи споразумение за придобиване за пълния контрол над полската животозастрахователна компания Concordia Capital SA и общо - застрахователната компания Concordia Polska TUW от техните немски акционери Concordia Versicherung и Vereinigte Hagelversicherung. Сделката е предмет на одобренията на регулаторните органи и органите по конкуренция. Придобиването на полските компании Concordia ще укрепи значително присъствието на Generali в Полша.

Нека цитираме Andrea Simoncelli, Главен изпълнителен директор на Generali Полша, който сподели: "Имаме удоволствието да разширим дейността си в Полша. Това придобиване ще даде достъп на клиентите на Concordia до пълен набор от застрахователни продукти. Придобиването на Concordia ще ни даде възможност да балансираме портфолиото си от моторни и немоторни застрахователни линии и да разнообразим каналите за продажба и регионалното си присъствие. Благодарение на това придобиване ще разширим портфолиото си, като включим земеделския застрахователен бизнес. Селско-стопанското застраховане е важна част от полската икономика и ние искаме да го подкрепяме и насърчаваме. Придобиването ще засили и присъствието ни в западна Полша и ще ни даде възможността за нови продажбени канали, а именно чрез корпоративни банки.“Основана в Poznań, Concordia Полша има 14 клона и над 40 агенции и си сътрудничи с повече от 2000 брокери. Concordia предоставя застрахователни услуги в Полша в продължение на 20 години. Компанията е един от водещите играчи в сектора на земеделското застраховане, с 330 000 клиенти. Приходите на Concordia в Полша през 2017 г. възлизат на 120 млн. евро.

Generali работи в Полша от 1998 г. насам. Има 1300 местни служители и предоставя застрахователни услуги в сферата на имуществено и животозастраховане на ритейл и корпоративни клиенти. Generali е на осмо място на полския пазар с брутни записани премии от 550 млн. евро и пазарен дял от 3,8% през 2017 г.

УСПЕШНАТА ИСТОРИЯ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

Както каза Luciano Cirinà, "Тези повече от обещаващи придобивания означават, че нашият регион ще допринесе още по-силно за цялостните резултати на Групата. Горди сме, че регионът на Австрия, Централна и Източна Европа и Русия вече представлява почти 10% от премийните обеми на Групата и допринася за над 15% от общия оперативен резултат. Ние сме много уверени и ангажирани, че ще продължим успеха на Generali в този регион, като използваме органичния му растеж и избрани инвестиционни възможности.

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group, която е независима италианска група, създадена през 1831 г. със силно международно присъствие. Тя е сред водещите застрахователи в световен мащаб и е представена в над 60 страни, с общ премиен приход, надхвърлящ €68 милиарда през 2017 г. С над 71 000 служители по целия свят и 57 милиона клиенти, Групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа, както и Азия. През 2017 г Група Дженерали беше включена в класацията на Corporate Knights за най-устойчивите компании в световен мащаб. В Австрия, Централна и Източна Европа и Русия, Групата функционира чрез регионалния си офис в Прага - Austria, CEE & Russia Regional Office в 12 страни и е една от първите три застрахователи в региона.„Дженерали Застраховане“ АД е Любима марка на потребителите в категория "Застрахователни компании и брокери" за 2016 и 2017 г.

Документи за изтегляне

Generali придобива компании в Словения и Полша.pdf 189.43kb  
Generali acquiring in Slovenia and Poland to boost its exp....pdf 337.86kb