Generali обяви нова организационна структура на Групата


Winged_Lion_of_GENERALI.jpg

Милано – Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри нова организационна структура на Групата по предложение на Главния изпълнителен директор Philippe Donnet.

Новата организационна структура е създадена с цел да помогне за изпълнението на приоритетите в стратегическия план “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Основните цели на променената структура са:

  • Да бъде затвърдена ролята на централния офис на Групата в управлението и координацията на всички бизнес звена;
  • Да бъдат насочени нови усилия за постигане на целите за оперативна ефективност на плана и ускоряване на дигиталната трансформация на Групата;
  • Допълнително да бъде внедрен принципът на устойчивост в основния бизнес чрез въвеждането на Груповата ESG стратегия в областта на инвестициите и продуктите. Заедно с това да се направят стъпки за обогатяване на културата за устойчивост в цялата Група;
  • Да бъде предефиниран организационният и географският надзор на пазарите и бизнес линиите, включващи няколко държави, за да се улесни координацията и оперативната синергия между пазарите.

Организационната структура е изградена на основата на таланти от компанията, като новата Комисия за управление на Групата ще работи за успешното реализиране на плана “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”.

Следните промени в организацията ще влязат в сила от 1 септември 2022 г.:

  • Настоящият директор на Италия и Международни бизнес линии Marco Sesana ще бъде назначен за Управител на централния офис на Групата. Той ще отговаря за надзора на следните функции: Директор “Трансформация” на Групата, Директор “Маркетинг и CRM” на Групата, Директор “Инвестиции” на Групата, Живото- и здравно застраховане на Групата, Общозастраховане, Щети и презастраховане, Устойчивост и корпоративна социална отговорност на Групата;
  • Настоящият Главен директор по управление на риска Giancarlo Fancel ще поеме ролята на Директор за Италия. Главният изпълнителен директор на Cattolica - Carlo Ferraresi, ще заеме поста на Главен директор по управление на риска и ще се присъедини към Комисията за управление на Групата.
  • Създава се ново Бизнес звено, което включва Германия, Австрия и Швейцария. Настоящият Директор за Германия, Австрия и Централна и Източна Европа Giovanni Liverani ще бъде Главен изпълнителен директор за Германия, Австрия и Швейцария. Stefan Lehmann, който в момента е Главен директор “Ексклузивни продажби”, ще стане Директор за Германия и член на Комисията за управление на групата;
  • Jaime Anchustegui е избран за Главен изпълнителен директор на Международното бизнес звено. Обхватът на това звено се разширява и вече ще включва Централна и Източна Европа. Повече подробности за неговата организация предстои да бъдат съобщени по-късно;
  • Jean-Laurent Granier ще ръководи новото бизнес звено France, Europ Assistance and Global Business Lines, в което влизат глобалните бизнес линии (Generali Corporate and Commercial, Generali Employee Benefits и Arte Generali).

Simone Bemporad става Говорител на Групата, а Antonio Cangeri се присъединява към Комисията за управление на групата, като това решение е с незабавен ефект.

Схема на новата структура можете да откриете като прикачено изображение.