Generali награди 9 малки и средни компании от Европа за приноса им към устойчивото бъдеще


Брюксел – Второто издание на наградите за малки и средни предприятия (МСП) EnterPRIZE на Generali се проведе в Брюксел. Целта на тази водеща инициатива е да привлече вниманието към устойчивостта и създаването на такава култура в сферата на МСП. Наградите след подробно едногодишно проучване, което идентифицира най-устойчивите малки и средни компании в Европа.

Generali отличи 9 компании като “Герои на устойчивостта”, избрани сред над 6600 малки и средни бизнеси от цяла Европа. Те бяха наградени по време на специална церемония, на която присъстваха висши политици, високопризнати имена от академичната общност, както и представители на класираните компании.

Generali заедно с експертна комисия, в която влизат представители на академичната общност и на бизнеса оценяваха кандидатите на база техните социални, обществени ангажименти, както и тези към опазване на околната среда. Наградите отразяват техните усилия за създаване на устойчиви инициативи като част от техните дейности. Целта на отличията е тези компании да се превърнат във вдъхновяващ модел за други предприемачи и да бъдат посланици на устойчивостта.

На събитието беше представена Бяла книга, подготвена от Университета Бокони. В изследването са включени мненията на над 1000 МСП от Европа. Според него докато някои компании успяват успешно да въведат устойчиви бизнес модели, други изостават значително от тази тенденция, а тази разлика се задълбочава.

Изследването разглежда прогресът, който европейските МСП са направили в изграждането на устойчив бизнес, предизвикателствата, с които са се сблъскали, както и политиките и финансовите мерки, които могат да бъдат предприети в тяхна подкрепа.

Generali организира второто издание на наградите EnterPRIZE с призив към Европа да предприеме стъпки и да представи визия за използване на пълния потенциал на малкия и средния бизнес. Взети заедно МСП допринасят за повече от половината от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европа и представляват 99% от всички компании в европейската икономика. Те изграждат нейните основи и са основен двигател за устойчивия преход. В настоящата ситуация бизнесът е изправен пред предизвикателства. За това сега е моментът Европа да удвои усилията си, за да продължи по пътя на устойчивото развитие. Това означава запазване в центъра на политическата инициатива на целите за опазване на околната среда, подкрепа за обществото, както и за МСП. Необходимостта от подобни действия включва всички сфери – от Съюза на капиталовите пазари, през Плана за възстановяване на ЕС, до обявения наскоро пакет облекчения, от които ще могат да се възползват МСП, както и предстоящите реформи на енергийния пазар.

Изпълнителният директор на Generali Group Филип Доне (Philippe Donnet) коментира: Настоящата ситуация е много предизвикателно за голяма част от малките и средни предприятия, които преминаха пред кризи, засегнали целия свят през последните години. Европа предприе важни действия за поставянето на екологичните цели и социалните ангажименти в центъра на икономиката. Сега повече от всякога трябва да продължим да вървим напред. Трябва да държим МСП на преден план във всички основни политически инициативи, за да отговорим на екологичните и икономически амбиции на ЕС, които са в основата на изграждането на устойчиво бъдеще за всички.”  

Управителят на централния офис на Група Generali Марко Сесана (Marco Sesana) каза: „Този проект е част от нашата стратегия „Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа“. Нашият ангажимент като отговорен застраховател е да насърчаваме устойчивия преход и наградите EnterPrize са водещ проект, който помага за постигането на тази цел. В Брюксел - сърцето на Европейския съюз, ние събрахме експерти, политици и самите МСП за дискусия относно предстоящия ни общ път към устойчивостта. Ние просто не можем да постигнем приобщаващото и зелено бъдеще, което споделяме всички ние в Европа, без участието на малкия и среден бизнес.

Герои на устойчивостта за 2022 Да бъдеш успешен докато правиш добро

Сред над 6000 кандидати от сектора на МСП Generali избра “Героите на устойчивостта”. Това са компании, включени в категориите за принос към опазване на околната среда, към обществото и към благосъстоянието. Победителите идват от девет европейски държави – Австрия, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Испания.

Ръководителят на Generali в областта на устойчивостта и социалната отговорност Лучия Силва (Lucia Silva) коментира: Ролята на МСП ще бъде ключова за изграждането на по-приобщаващо бъдеще с поглед към околната среда. Като отговорен застраховател Generali е активно ангажиран в насърчаването на устойчивия преход и наградите EnterPRIZE е нашата водеща инициатива за постигане на тази цел. Отличените днес компании са блестящ примери, показващи, че има начин да се прави бизнес, който може да допринесе както за рентабилността, така и за опазването на околната среда и обществото. Те са успешни като същевременно правят добро.”

R.U.S.Z. GmbH (Австрия) – предлага ремонтни услуги за електроника и електрическо оборудване във Виена, като целта на това е да се намалят отпадъците от тези продукти.

Callidus Group ltd (Хърватия) – предоставят ИТ и консултантски услуги. Компанията е специализирана в проекти за устойчивост, по-специално такива за оптимизиране на преноса на електрическа енергия, както и на такива, насочени към използването на възобновяеми източници на енергия.

Sady sv. Prokopa s.r.o (Хърватия) – зад това име стои стопанство за производство на плодове, което ползва екологични практики в отглеждането на растенията. Също така компанията наема хора в неравностойно положение.

Cycle Terre (Франция) – тази компания работи за намаляването на въглеродните емисии на строителния сектор чрез предлагането на по-екологични материали, направени от естествени суровини.

Mint Future GmbH (Германия) – платформа, която позволява на собственици на електрически автомобили да “търгуват” спестените от тях обеми вредни емисии, като ги предлагат на компании, чието производство генерира голям обем вредни емисии.

Manual Divat Kft. (Унгария) – семейна компания, която произвежда кожени ръкавици, посветена на идеята за т.нар. бавна мода и кръгова икономика. Тя “дарява” отпадъците от кожа от производството си за създаването на други стоки.

Agrimad srl (Италия) – компанията произвежда хранителни специалитети. Тя захранва дейността си изцяло със зелена енергия и предлага заетост за младежи от региона на Калабрия.

ALGAplus (Португалия) – ферма за морски водорасли с иновативен и отговорен към околната среда подход към тяхното производство. Самите водорасли са устойчива суровина с приложение в много сектори – хранително-вкусов, козметика, производство на биоматериали и опаковки.

Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L. (Испания) – испанската компания е създател на проекта NaviLens. Неговата цел е да помага на хора със затруднено зрение да се ориентират в непозната за тях среда, като използват само смартфона си.

Бяла книга на Университета Бокони

Бялата книга на Университета Бокони съдържа резултатите от обширно проучване, проведено сред собственици на компании от сектора на МСП. То е свързано с техните нагласи и дейности в областта на устойчивостта. В документа се разглежда също и възможностите плановете на ЕС за възстановяване и устойчивост да включват инициативи в подкрепа на МСП.

Основни акценти

Проучване на МСП:

  • Има нарастваща поляризация между компаниите с планове за устойчивост и на тези без;
  • 41% от анкетираните собственици на МСП посочват, че планират да въведат стратегия за устойчивост в обозримото бъдеще;
  • 43% посочват, че нямат намерение да въвеждат зелени и социални устойчиви практики в бизнес модела си. Това е с 20% повече в сравнение с две години назад;
  • Мнозинството от респондентите посочват, че наличието на подобна стратегия е дала резултат в по-голяма удовлетвореност на клиентите им, по-добра репутация, по-висока ефективност и до нарастване на пазарния им дял.