Нашите офиси
     

GENERALI включи над 30 хиляди човека в инициативата The Human Safety Net


  • Първият доклад за глобалните дейности на инициативата The Human Safety Net е публикуван.
  • Подкрепа от над 1 милион евро, беше отпусната за справяне с извънредната ситуация, в следствие на Covid-19, като се гарантира, че програмите могат да продължат в подкрепа на семействата и бежанците, които участват в тях.

Триест – The Human Safety Net, глобалната инициатива на GENERALI за отключване на потенциала на хората, живеещи в уязвими условия, публикува първия си доклад за дейността, споделяйки своето двугодишно пътуване и въздействието на GENERALI в общностите.

Две години след старта си, The Human Safety Net, работи в 21 страни по света и подпомага хора в нужда. След строг процес на подбор, The Human Safety Net си партнира с 46 водещи Неправителствени организации, действащи заедно като мрежа, която има за цел да усили въздействието на инициативата. До края на 2019 г. сме подкрепили над 30 000 души, достигайки до около 20 000 деца на възраст между 0-6 години и 10 000 родители. Обучили сме почти 700 бежанци, които от своя страна са създали над 100 стартиращи фирми.

В началото на тази година, инициативата The Human Safety Net стартира и в България, в партньорство с фондация „За Нашите Деца“. Нашата обща цел е да развием комплексна програма за подкрепа на ранното детско развитие, в сигурна семейна среда, както и да предоставим широка гама от социални услуги и да стимулираме корпоративната социална отговорност, с фокус върху ранното детство.

До момента, благодарение на съвместните ни усилия и чрез трите центъра на фондацията, подкрепихме 431 деца и 358 родители. За да отговорим бързо и адекватно на социалното въздействие и последиците от Covid-19, както и за да предотвратим изоставянето на деца заради задълбочаващата се бедност и материални лишения, осигурихме допълнителни средства за спешна семейна подкрепа за 120 семейства. До края на месец май, чрез нея бяха подкрепени 42 семейства.

The Human Safety Net обединява силните страни на нестопанските организации и частния сектор. Инициативата има социално въздействие чрез споделена методология за изпълнение на програми и обща рамка за измерване на резултатите. Като част от по-широките цели за устойчивост на Групата, GENERALI има за цел да увеличи въздействието на движение на хора, помагащи на други хора, като мобилизира уменията и ресурсите на служителите, агентите и клиентите на компанията. През 2019 г., служителите и агентите на GENERALI, посветиха 20 000 часа на доброволчество.

За поддържане на тесен контакт, с по-уязвимите семейства и за гарантиране на непрекъснатостта на програмата по време на извънредната ситуация, в следствие на Covid-19, бяха стартирани допълнителни извънредни инициативи на стойност над 1 милион евро, в подкрепа на незабавни нужди, като здрави комплекти, маски, лаптопи и таблети, както и инвестиция в дигитални решения - онлайн платформи и приложения. Последното ще позволи на партньорите от Неправителствените организации да подкрепят семействата и бежанците по време и след кризата, като им предоставят възможности за обучение, поддържат достъп до основни услуги и ограничават социалната изолация на най-уязвимите.

Председателят на Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola и Изпълнителният директор на групата Philippe Donnet, споделиха следното:

„The Human Safety Net е част от нашия активен ангажимент към обществото. Той се справя с някои от големите социални предизвикателства на нашето време и е един от основните приноси на GENERALI за постигане на целите за устойчиво развитие. Пандемията Covid-19, подчерта неравенствата и направи голяма част от населението по-уязвими. В този период, повече от всякога, проектите на The Human Safety Net, бяха жизнено важни за отключване на човешкия потенциал на най-уязвимите хора от общностите, в които Групата работи. Наред с тези, дейностите на инициативата, GENERALI предприе и други такива за справяне с извънредната ситуация, а именно Извънреден Международен фонд, стартиран през месец март”.

The Human Safety Net се ръководи от Fondazione Generali The Human Safety Net Onlus, създадена през 2017 г. за подпомагане на бизнес звена на Групата при координиране на програми и дейности в страните, в които The Human Safety Net е активна. През 2019 г. приносът към The Human Safety Net от Бизнес фондовете Fondazione Generali и GENERALIi възлизат на 6,3 милиона евро.

Докладът за дейността 2019 г. е достъпен на уебсайта на The Human Safety Net.

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа.

В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

 „Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

THE HUMAN SAFETY NET

The Human Safety Net е глобално движение на хора, които помагат на хора. Нашата мисия е да разгърнем потенциала на тези в неравностойно положение, за да могат да трансформират не само своя живот, но и на техните семейства и общности. Инициативата включва три програми - за семейства, бежанци и новородени, които са насочени към  подпомагането на семействата с малки деца и интегрирането на бежанци чрез работа в тяхната приемна общност. За целта обединяваме усилия с неправителствени организации и частния сектор в Европа, Азия и Южна Америка. Ние сме мрежа, отворена за съвместна работа с фирми, компании и фондации, които споделят нашите цели. Двигателят на The Human Safety Net е фондация, създадена от Generali през 2017 г., която действа в 22 държави с 47 неправителствени партньорски организации.

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. Тя е наследник на британските правозащитни организации „Европейски детски тръст“, „Християнски детски фонд“ и „Всяко Дете“. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво приемната грижа – подкрепа за родители с цел предотвратяване на изоставянето на деца, и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Вече 28 години фондация „За Нашите Деца“ е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата. Над 14 000 са подкрепените през този период деца и семейства в риск от екипа на фондацията, който продължава да го прави с вярата, че всяко дете се нуждае от обич, аобичта се сбъдва в семейство. Фондацията е член на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) и на редица национални, регионални и международни мрежи.