Нашите офиси
     

Еволюция в организационната структура на Група Generali

Еволюция в организационната структура

Милано – На среща днес, председателствана от Gabriele Galateri di Genola, съветът на директорите на Assicurazioni Generali одобри предложение на Главния Изпълнителен Директор на Групата Philippe Donnet за новата организационна структура на Групата, в сила от 1 септември 2018 г.

Новата организационна структура ще увеличи способността на Групата да отговори на важните предизвикателства на Стратегическия план 2019-2021 г. Новата стратегия се основава на три стълба: финансова оптимизация, печеливш растеж, иновации и трансформация на бизнес модела. Тези директиви ще изискват създаването на интегрирани проекти на ниво Група  и силно участие на действащите дружества в рамките на Групата. С оглед на това, някои от текущите отговорности в рамките на организационната структура се предефинират.

Създава се длъжността General manager, която е на директно подчинение на Главния Изпълнителен Директор на Групата. Новата роля ще отговаря за следните области в Централния офис на Групата: Group Chief Financial Officer; Group Chief Marketing & Customer Officer; Group Mergers & Acquisitions; Group Strategy & Business Accelerator; Group Operations & Insurance. Позицията ще бъде възложена на Frédéric de Courtois.

Главният Финансов Директор на Група Generali ще напусне Групата, за да преследва други професионални предизвикателства. Позицията на Главния Финансов Директор на Групата ще бъде възложена на Cristiano Borean, считано от 1 септември 2018г. Mr. Borean към настоящия момент е Главен Финансов Директор на Generali Франция и ще стане член на Управителния комитет на Групата (GMC). Mr. Borean ще бъде мениджър в Групата, който отговаря за подготовката на финансовите отчети.

Също така, структурата на Global Business Lines & International е реорганизирана. По отношение на Global Business Lines задълженията са преразпределени както следва: Country Manager Italy - Marco Sesana, ще отговаря за следните глобални бизнес линии: Global Corporate & Commercial, Generali Employee Benefits and Generali Global Health. Country Manager - France Jean-Laurent Granier, ще отговаря за Europ Assistance Group.

По отношение на оперативните компании и региони (Азия, Северна и Южна Америка, Южна Европа, Испания и Швейцария) eсъздадена  нова позиция – CEO International на директно подчинение на Group CEO. Новата позиция ще бъде възложена на Jaime Anchùstegui Melgarejo.

Philippe Donnet, Главен Изпълнителен Директор на Групата коментира: „Понастоящем работим по приключването на План 2016-2018, като от началото на тази година определяме Стратегическия план 2019-2021. Идентифицирахме директивите и знаем, какво трябва да направи Generali, за да постигне стратегически растеж, насочен към извличане на ползи за всички акционери. Новата организационна структура ще ни позволи да постигнем целите си, като направи Групата по-ефективна и повиши качеството на мениджърския екип. От името на Групата, бих искал да благодаря на Luigi Lubelli за ангажираността му през тези години, и лично бих искал да му благодаря за подкрепата, която ми оказа. Пожелавам на Luigi целия професионален успех, който заслужава в бъдеще.

Главният Финансов Директор на Групата Luigi Lubelli е свързано лице с компанията, тъй като е мениджър със стратегически отговорности. Условията за постигане на съгласие при прекратяване на трудовото правоотношение са одобрени от Appointments and Remuneration Committee и са в съответствие с политиката на Групата за възнаграждения, одобрена от събранието на акционерите, и не превишава праговете на същественост, посочени в чл.4, пар.1, а) от Consob Regulation 17221/2010.


От днес, Luigi Lubelli не притежава акции на Assicurazioni Generali Spa.

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group, която е независима  италианска група, създадена през 1831 г. със силно международно присъствие. Тя е сред водещите застрахователи в световен мащаб и е представена в над 60 страни, с общ премиен приход, надхвърлящ €68 милиарда през 2017 г. С над 71 000 служители по целия свят и 57 милиона клиенти, Групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа, както и Азия. През 2017 г Група Дженерали беше включена в класацията на Corporate Knights за най-устойчивите компании в световен мащаб. В Австрия, Централна и Източна Европа и Русия, Групата функционира чрез регионалния си офис в Прага - Austria, CEE & Russia Regional Office в 12 страни и е една от първите три застрахователи в региона.

„Дженерали Застраховане“ АД е Любима марка на потребителите в категория "Застрахователни компании и брокери" за 2016 и 2017 г.

Документи за изтегляне

Еволюция в организационната структура.pdf 225.66kb  
07.31_Evolution organizational structure (E).pdf 337.09kb