Нашите офиси
     

Дженерали Застраховане АД и Generali CEE Holding застраховат изпълнителите на медицинска помощ в София и страната


София – Дженерали Застраховане АД застрахова  безплатно медиците на първа линия срещу риска от заразяване с COVID 19. Сумата на дарението, под формата на групова застраховка, възлиза на 200 000 лв., общата сума на даренията на Generali в България за болници в цялата страна е в размер на 315 000 лв.

Дженерали Застраховане АД застрахова 1600 служители на лечебни заведения и медицински центрове в София и още седем града в страната: Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив, Русе и Ямбол.

Всички медицински служители и друг персонал, които са пряко ангажирани в лечението на коронавирус попадат в обхвата на групова застраховка „Заболяване – Коронавирус (COVID-19)". Застраховката е с начало 1 май 2020 година и за срок от 3 месеца, застрахователна сума от 20 000 евро и поема разходи за болнично лечение в интензивно отделение, вследствие на COVID-19 и психологическа помощ на медицинския персонал.

Generali е една от международните застрахователни компании, които активно участват в борбата с вируса COVID-19, като предприема и финансира редица активности в глобален мащаб. Следвайки стъпките на Група Generali, която създаде международен фонд за солидарност, в размер на 100 милиона евро и като част от тази глобална инициатива, Generali CEE Holding, чрез Дженерали Застраховане АД, застрахова безплатно изпълнителите на медицински услуги в 14 медицински заведения, които ще попаднат в покритието на групова застраховка „Заболяване – Коронавирус (COVID-19)".

Това е нашият начин да изкажем огромната си благодарност към всички лекари, сестри, експерти и служители, които се борят ден след ден с ограничаване и намаляване на негативните последици от разпространение на вируса COVID-19

От 1 май 2020 година, Дженерали Застраховане АД предвижда предлагането на допълнителни покрития, свързани с COVID-19 за своите клиенти по групови полици за сметка на Работодателя.ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.
Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа.
В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

Дженерали Застраховане АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  Дженерали Застраховане АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.