Нашите офиси
     

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА ПРОДУКТОВА ЛИСТА НА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

Conf_1.jpg

 

На 15 Март 2017 г., в хотел „Акорд“, „Дженерали Застраховане” АД организира среща с  представители на застрахователни брокери  на която представи  новата продуктова листа на застрахователното дружество.

Основната цел на пролетната среща-коктейл, беше брокерите да се запознаят с разработените нови и атрактивни продукти на компанята, някои от които уникални за българския пазар, както и да се информират за текущи проекти на компанията.

Срещата беше открита от г-н Юри Копач – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане” АД, който поздрави участниците и им пожела повече и по-стабилни клиенти през настоящата година и подчерта,че със своята история от над 185 години Група Дженерали е изградила една мултинационална компания, която присъства в повече от 60 страни, с 470 компании и близо 80 000 служители ползващи най-добрите европейски практики при предлагането на застрахователните продукти.

Фокусът на "Дженерали Застраховане" АД в дългосрочен план е насочен към лидерска позиция в продажбите на дребно в България, като предлага стойностни застрахователни продукти и решения на своите клиенти чрез продуктовите си линии - Автомобилно застраховане, Имуществено застраховане , Злополука, Здравно застраховане и Помощ при пътуване с осигурен асистанс.

На срещата присъстваха г-н Радослав Димитров- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД,Галя Михайлова- Директор на направление “Подписвачески процедури и корпоративен бизнес”, директори на дирекции и направления от Централно управление.

Събитието беше уважено от представители на над 60 застрахователни брокери от град София, на които бяха представени застраховки „Домашно Имущество”, „Имущество за Малък и Среден Бизнес” и  застрахователен пакет „Автогрижа”.

Г-н Георги Иванов-Директор на направление „Застрахователни обезщетения“ отговори на въпроси зададени от участниците на срещата, свързани със застрахователните обезщетения.

Г-жа Ирина Пейчева- Директор на направление  „Злополука, Здравно Застраховане и Помощ при пътуване с осигурен асистанс“ направи кратък анонс за предстоящия семинар по здравно застраховане, който ще се проведе на 28 Март 2017г. в „Парк Хотел Витоша“.

След официалната част последва коктейл, където на чаша вино, всички участници успяха в неформален разговор да се поздравят с настъпващата пролет, да разменят контакти и да обсъдят намерения за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С проведената среща в град София, "Дженерали Застраховане" АД стартира своята програма за регионални срещи със застрахователните брокери в цялата страна до края на годината.

Едно от най-ценните предимства на „Дженерали Застраховане” АД е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, иновативни решения в областта на общото застраховане и схеми за работодатели при застраховане на своите служители, включително и, предоставени от Generali Employee Benefits.

„Дженерали Застраховане” АД развива дейността си чрез повече от над 180 офиса в цялата страна. За по-доброто обслужване и улеснение на ликвидационния процес компанията работи и чрез  15 ликвидационни центъра на територията на цялата страна. Нашите продукти се предлагат от над 1200 застрахователни агенти и над 300 застрахователни брокери. Прецизно изградената търговска мрежа за продажба на застрахователните продукти,заедно с офисите за ликвидационна дейност  ни дават възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите от дружеството отговорности по сключените договори.