Нашите офиси
     

Дженерали застраховане АД подкрепя кампанията МИСИЯ: “Защити своя дом”

1.jpg

Дженерали застраховане АД подкрепя информационна кампания МИСИЯ “Защити своя дом” за обучение на деца от IV до VII клас как да реагират при природни бедствия, организирана от БАЗБ и с подкрепата на редица застрахователни компании , Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) – 02 Районна служба ПБЗН, съвместно с Български червен кръст, Столична община (СО) - Район Сердика.

В рамките на кампанията МИСИЯ “Защити своя дом” ще бъдат проведени обучения на ученици за това как да реагират при природни бедствия – пожари, земетресения, наводнения и други извънредни ситуации.

Кампанията ще продължи до края учебната година и ще включва образователни акции за ученици в райони, в които живеят голям брой граждани с по-ниски доходи, но които няма да имат право на държавна помощ при бедствие. Децата ще посетят центрове на СДПБЗН и БЧК, в които ще се справят правилно със симулации на бедствия, както и ще подготовка за оказване на първа долекарска помощ. Заедно с обученията ще стартира и конкурс за есе и детска рисунка на тема, свързана с предпазването от бедствия и застраховането.

Целта на информационна кампания е да бъдат популяризирани възможностите за застраховки на имущество във връзка с промените в закона за „Защита при бедствия”.

Според новият закон за „Защита при бедствия”, помощ от държавата ще получат само социално слабите хора, определени като такива от Агенцията за социално подпомагане. Според новите правила, помощ за ремонт на разрушени жилища ще получат само семейства, чиито членове разполагат с под 300 лв на месец. Тези промени ще засегнат хиляди семейства, които имат доходи под средните, но не отговарят на критериите за бедност. Те ще са принудени да вземат кредит или заем, за да покрият ремонтите.