Нашите офиси
     

НОВ ЛИКВИДАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ОТКРИ ВРАТИ В ГРАД ПЕРНИК

През месец януари отвори врати новият ликвидационен център на Дженерали Застраховане АД в Перник.

Новият, специализиран офис за застрахователни обезщетения с адрес: кв."Пригаров район",ул. "Люлин" №7-А, в сградата на СБА, ще обслужва клиенти от града и региона. 
На територията на страната Дженерали Застраховане разполага с над 130 офиса, като за по-доброто обслужване и улеснение на ликвидационния процес компанията разкри 16 ликвидационни центъра. Нашите продукти се предлагат също така от 1570 агенти и 317 брокери. 

Дженерали Застраховане АД ще очакват своите клиенти в офисите си в Перник на следните адреси: https://www.generali.bg/za-nas/Predstavitelstva/Pernik/

Новооткритият офис е още едно попълнение в прецизно изградената мрежа от представителства на територията на страната,  даващи възможност за бързо, качествено  и професионално обслужване на клиентите на Generali и изпълняване на поетите ангажименти. 

Всички офиси на Дженерали Застраховане АД работят със стандартно за компанията работно време – от 9.00 до 18.00 часа от понеделник до петък.