Съобщение на компанията във връзка с бедственото положение във Варна и региона


20 Юни 2014

Дженерали България съобщава на всички свои клиенти, че във връзка с бедствието във Варна и региона, офисите на компанията: Варна - Застрахователни обезщетения - бул. Ян Хуняди 37, ет. 1 (партер) и фронт-офис - ул. Преслав 37А ще работят с извънредно работно време – ВСЕКИ ДЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБОТА И НЕДЕЛЯ от 8:30 – 20:00 ч. до нормализиране на обстановката в региона.
Компанията е изготвила специална вътрешна процедура и изпраща мобилни екипи за експресно обработване на преписките по щети и определяне на застрахователни обезщетения по застраховки Каско Фамилия на МПС, Бизнес Каско на МПС, Домашно имущество, Административни и търговски обекти и Индустриален пожар за щети от буря, градушка, проливен дъжд, наводнение вследствие на природно бедствие, падане на дървета, клони или предмети, или от свличане на земни пластове, вследствие на изброените бедствия в областите Варна, Добрич, Шумен и Велико Търново.