Нашите офиси
     

Отличните резултати от 2016 г. се дължат на балансирано портфолио и стриктна дисциплина при подписване на договори

generali_investors_03_reports_02.2016-10-25-14-50-31.jpg
  • Оперативният резултат надхвърля 461 милиона евро (+ 4,5%)
  • Печалбата след данъци (+ 19%) потвърждава изключително добрата рентабилност
  • Най-добрият в класа си - комбинираният коефициент се подобри до 89.5% (-0.6 p.p.)
  •  Силен ръст в бизнеса с P & C (+ 5,8%) и дисциплиниран подход към Животозсатраховането като бизнес.

Венеция / Прага - Операциите на Групата Дженерали в Централна и Източна Европа продължиха отличното си развитие през 2016 г. Оперативният резултат на Generali CEE Holding в Прага достигна 461 млн. Евро, което увеличение с 4.5%, се дължи особено на балансираното портфолио и стриктната дисциплина при подписване на договори. Печалбата след данъчно облагане на акционерите на компанията майка възлиза на 314 млн. Евро, което представлява увеличение с 19% в сравнение с 2015 г. и следователно потвърждава изключително високото ниво на рентабилност на Generali CEE Holding в основната си дейност и пазари.

Главният изпълнителен директор на Generali CEE Holding Luciano Cirinà коментира: "Нашите резултати потвърждават нашата силна позиция като един от най-големите застрахователи в региона. Горди сме, че допринасяме с 10% за оперативния резултат на Generali Group. С нашия дисциплиниран и ефективен подход към основния ни застрахователен бизнес, ние успешно следваме стратегията на Групата, която ускори прехода към повече бизнес в Общото застраховане и упражнява много селективна застрахователна политика в Животозастраховането.”

Тези изключителни резултати бяха подкрепени и от много положителното развитие вобщото застраховане като бизнеса /P & C/ с комбиниран коефициент от 89,5% - най-доброто в рамките на Generali Group в световен мащаб. В сегмента на това застраховане , P & C премиите са нараснали с 5.8% до 2 047 млн. Евро, допринасяйки с 9.8% за общия бизнес на Групата. Подобрението в премийния приход е изцяло от сектора на автомобилното застраховане.

В сегмента "Живот" нашата по-селективна подписваческа политика продължи, фокусирайки се върху повишаването на рентабилността на застрахователния бизнес. В резултат от този стратегически подход брутните премии в сектор Животозастраховане на страните от Централна и Източна Европа намаляха до 986 ​​млн. Евро (-7,9%), но със забележителен ръст от 7,1% в областта на защитата в единомислие с дисциплинираната продуктова стратегия на групата.

Общата сума на брутно записаните премии възлиза на 3,033 млн.  (+ 0,9%), като делът им е 67% от дейността на P & C и 33% от животозастраховането.

По отношение на обемите, основните застрахователни пазари в Централна и Източна Европа са Чехия, Полша, Унгария и Словакия. Тези четири топ пазара допринасят за повече от 80% от бизнеса на Generali CEE Holding в този регион.

Чешката република е най-значимият финансов пазар в региона за Generali CEE Holding, която допринася с повече от 40% за обема на групата в Централна и Източна Европа. С пазарен дял от 30,1%, Дженерали се нарежда на второ място в тази страна, Ceska pojistovna - с история от 190 години - е лидер на местния застрахователен пазар. Брутно записаните премии на Групата потвърдиха стабилното си ниво при 1,372 милиона (-2,9%), като ръстът на общото застраховане / P & C/  беше с 2%.

Унгарската компания "Дженерали Груп" - пазарен лидер с дял от 14,4% - потвърди дългосрочната си стабилност, като същевременно реализира растеж както в животозастраховането, така и в застрахователните сегменти на общото / P & C/. Групата реализира 4.8% ръст на брутно записаните премии в размер на общо 427 милиона . В сегмента /P & C/ брутните начислени премии се увеличават с 4,5% до 283 млн., а в Животозастраховането - с 5.5% до 144 млн.

В Полша Generali фокусира дейностите си върху подобряване на рентабилността и балансиране на продуктовия микс. Следвайки този дисциплиниран стратегически подход, полският бизнес съобщава за 498 млн. (-10,7%) брутни записани премии през 2016 г.

В Словакия брутно записаните премии са се увеличили и в двата застрахователни сегмента. В P & C той е нараснал с забележими 9,7% до 121 милиона , а в животозастраховането - с 4,7% до 88 милиона. Общо брутно записаните премии възлизат на 209 млнДженерали запази третата си позиция на пазара с дял от 9,3%.

Приносът на другите пазари - Сърбия, Румъния, Словения, България, Хърватия и Черна гора - също се е подобрил през последните години.

Generali Сърбия е най-голямата частна застрахователна компания в Сърбия. Компанията е лидер на пазара в живото и здравно застраховане. През 2016 г. брутно записаните премии възлизат на 161 млн. Премиите за застраховка "Живот" са се повишили с 5.7% до 57 млн. Евро, а премиите за общото /P & C/ - с 6.9% до 104 млн. Евро.

В Румъния брутно записаните премии са достигнали 143 млн. Евро през 2016 г., което представлява увеличение от 33% в сравнение с 2015 г. - главно в резултат на извънредния ръст в автомобилния бизнес.

Generali е най-голямата чуждестранна застрахователна компания в Словения. Брутно записаните премии възлизат на 92 млн. Евро - увеличение от 2,7%, със значителен ръст в животозастраховането (+ 6,6%).

В България Групата успешно приключи сливането на Дженерали България и ЗАД Виктория  през 2016 г. През 2016 г. "Дженерали България" регистрира брутни начислени премии от 73 милиона евро.

В Хърватия Generali е единствената застрахователна компания на пазара с развитие от осем години подред. През 2016 г. бруто начислените премии отбелязват увеличение с 4,1% до 66 млн. Евро, нараствайки както в бизнеса с животозастраховане, така и в общото / P & C/.

Дженерали Черна гора е третата по големина застрахователна компания, работеща в областта на общото застраховане. Пазарният дял в този сегмент е 16.5%, като брутно записаните премии са  близо 11 млн. Евро (+ 6.7%).

Повече от 12 000 служители се грижат за около 11 милиона клиенти, застраховани от компании от групата на Generali в региона на Централна и Източна Европа.