Нашите офиси
     

Нов Брокерски център на Дженерали Застраховане АД ще осигурява по-бързо обслужване в София

Дженерали Застраховане открива Брокерски център в София

Нов Брокерски център на Дженерали Застраховане АД ще осигурява по-бързо обслужване  в София

 

София -  „Дженерали Застраховане“ АД открива Брокерски център в гр. София, като част от стратегията на компанията в превръщането ѝ в доверен партньор на своите клиенти и посредници.

Тенденцията относно нарастващият дял на премийния приход, реализиран от застрахователни брокери през 2018 година изисква специално внимание и високо квалифицирани професионалисти, които да откликнат на нуждите при работата с посредниците на застрахователни услуги.

Затова Брокерският център на Дженерали Застраховане ще подпомага цялостния процес - от подписване на договор за застрахователно посредничество, обучение на представители на застрахователните брокери, предоставяне на бързи, професионални и качествени услуги, мотивационни програми, бързо и адекватно съдействие при предоставяне на информация за застрахователни претенции.

 

Данчо Данчев, Главен Изпълнителен Директор на „Дженерали Застраховане“ АД и Председател на Управителния съвет коментира:

" С откриването на Брокерски център целим да осигурим качествено обслужване и подкрепа в работата на компанията с водещите брокери на застрахователния пазар, като продължим да изграждаме своето печелившо сътрудничество. Вярваме, че Брокерският център ще доведе до освобождаване на ресурси от мрежовите структури на „Дженерали Застраховане“ АД, които да се съсредоточат върху директните и агентските продажби".  

 

По данни на КФН премийният приход, реализиран от застрахователните брокери през 2018 г., възлиза на 784,0 млн. евро в сравнение с 630,3 млн. евро през 2017 г. Увеличението е 24%, от които 712,6 млн. евро (565,9 млн. Евро) 2017) в полза на застрахователи със седалище в Република България.

Най-голям дял в структурата на премиите по общо застраховане, реализирани от застрахователните брокери през 2018 г., имат застраховките Гражданска отговорност на автомобилистите 54.0%, КАСКО 31.0%, пожар и природни бедствия - 6.2% и други имуществени щети -2%ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

 

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group, която е независима  италианска група със силно международно присъствие. Създадена през 1831 г., тя е една от най-големите застрахователни компании в световен мащаб, с присъствие в 50 страни, като за 2018 г. има общ премиен приход от над 66 млрд. Евро. Групата има близо 71 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти. Generali има водеща позиция в Западна Европа и все по-значимо присъствие на пазарите в Централна и Източна Европа, както и в Азия. В Австрия, Централна и Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

 

 „Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.