Нашите офиси
     

Национално съвещание на ръководството на „Дженерали Застраховане” АД

На 19.03.2018г. в Парк хотел Витоша - гр. София, се проведе за трета поредна година Национално съвещание на ръководството на „Дженерали Застраховане” АД с ръководителите на териториални структури на Дружеството. В първата част от дневния ред на събитието бяха включени семинари с лектори от Централно управление, на които представителите на собствената мрежа за продажби имаха възможност да обогатят и обновят познанията си по най-актуалните теми, които са във фокуса на Дружеството през 2018г.: „Промени в режима на работа с лични данни след влизане в сила на Общия регламент за защита наличните данни”, „Здравно застраховане и Злополуки през 2018г.”, „Имуществено застраховане през 2018г.”

Във втората част от програмата ръководството на Дружеството представи техническите показатели за изминалата 2017г., промените в Дружеството през последното тримесечие на 2017г. и основната стратегия и цели през текущата година. Беше обърнато внимание на информационната сигурност и текущите проекти и дейности свързани с мрежата за продажби. Също така, беше представен обобщен анализ на резултатите от анкетата проведена сред териториалните структури относно работата им с Регионалните мениджъри.