Нашите офиси
     

Манифестът на Generali за овластяване

GEM или как да постигнем ангажираност и овластяване на хората си

GENERALI стартира Програма, във всичките си компании по целия свят, за подобряване на управлението (Managerial Acceleration Program-MAP) . Тя е разработена като продължение на осемте принципа от манифеста за овластяване на GENERALI - GEM, който описва основните видове управленско поведение, върху които трябва да насочим вниманието си, за да ускорим нашата дейност чрез овластяване на нашите служители и да се опитаме да превърнем това поведение в конкретни действия.

Програмата е резултат от поредица от вътрешно-фирмени фокус групи и анализирани данни от проведена анкета на служителите от GENERALI по целия свят, през 2015- 2016 г.

Програмата MAP е глобална инициатива за овластяване на служителите на Групата чрез подобряване на управленските умения, като в нея са включени всички мениджъри, с цел подпомогане промяната на начина на мисленето им.

Тази програма е специално разработена, за да помогне на всички мениджъри в GENERALI по целия свят, да въведат осемте принципа на GEM в своите екипи. Също така, тя дава възможност да бъдат развити някои нови умения и да бъдат споделени добри практики между колеги.

В периода от 25 до 27 април в град София се проведе първото специализирано обучение на мениджъри от Дженерали Застраховане АД по програмата MAP като част от процеса на трансформация към едно по-динамично, по-интелигентно и по-рационално Generali. В няколко курса ще бъдат обучени всички мениджъри в компанията до края на месец септеври 2018г. Целта на обучението е да се подпомогне промяната и начина на мислене на индивидуалните участници и да се изгради съзнание на мениджъри. Обучението се проведе в десет сесии, разглеждащи принципите на GEM за два дена и половина и беше водено от г-жа Жанета Джамбазка – Изпълнителен Директор на Дженерали Застраховане АД и г-жа Гергана Иванова – Директор дирекция Международни щети към Дженерали Застраховане АД.

Нашата Стратегия за хората е начин за постигане на ангажираност и овластяване на нашите служители, което е от основно значение за успеха на компанията ни. За нас хората са ключът към бъдещето на Generali. Ангажираността и овластяването, не са просто въпроси от сферата на Човешките ресурси, те засягат всички основни страни на нашата дейност – нашите мениджъри и служители. Ето защо ние вярваме, че  с тяхната ангажираност и овластяване , Generali ще постигне не просто отлични резултати, но и ще бъде едно от най-предпочитаните места за работа в световен мащаб.