Нашите офиси
     

Информационно съобщение във връзка с публикация на Алфа СОТ България ООД

Уважаеми клиенти,

Във връзка с публикувана новина от Алфа СОТ България ООД със заглавие - НОВА УНИКАЛНА УСЛУГА ЗА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ - Дженерали Застраховане АД би искал да внесе следните пояснения : Дружеството Дженерали Застраховане АД няма сключено договорно споразумение с Алфа СОТ България ООД за безплатна застраховка на имуществото на всички клиенти на Алфа СОТ България ООД считано от 02.11.2018 г. и съответно няма договорно задължение за обезщетения при настъпило застрахователно събитие е в размер от 500 до 1500 Евро.

Всеки, който желае може да сключи застраховка Домашно Имущество в Дженерали Застраховане АД до края на 2018г. с 20 % отстъпка в офисите на компанията в цялата страна.