Нашите офиси
     

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК В ЛИКВИДАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в град София


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД като:

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК В ЛИКВИДАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в град София

Вашата роля ще бъде:

 • Разглежда и обработва преписки по щети;
 • Извършва огледи и оценка на автомобилни щети;
 • Приема документи и отговаря на запитвания по заведени щети;
 • Поддържа кореспонденция със застрахованите лица;

 

Ние очакваме от Вас:

 • Компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност и умения за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип.
 • За предимство се счита опит в областта на застраховането.

 

Компанията предлага:

 • Договор за услуга.
 • Работа във водеща международна застрахователна компания.
 • Отлично възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
 • Професионално обучение и непрекъснато усъвършенстване.

 

Ако желаете:

•      да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;

•      да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

 

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 15 юни 2020г. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.