Нашите офиси
     

Специалист в Дирекция „Контрол на продажбите“, Централно управление.

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

 

Специалист в Дирекция „Контрол на продажбите“, Централно управление.

Вашата роля ще бъде да:

 • Извършване на контролни  ангажименти, свързани с работата на продажбената мрежа на компанията.
 • Изготвяне на доклади от проверките.
 • Участва в събирането и анализирането на информацията, свързани с дейността на продажбената мрежа на дружеството.
 • Командировки в страната;

Ние очакваме от вас:

 • Висше образование.
 • Много добра компютърна грамотност.
 • Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип.
 • Оперативност и умения за спазване на срокове.
 • Добра организираност, гъвкавост.

 

Предимство за вас ще бъде:

 

 • Отлично познаване и използване на MS Office (особено MS Excel), адаптивност и бърза ориентация в информационни системи.
 • Добри познания по английски език
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория B, активен шофьор.

 

Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;

 

 

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 22-ри ноември 2019г.

 

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.