Нашите офиси
     

Специалист „Териториални структури” в Централно управление


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ, е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си.

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Специалист „Териториални структури” в Централно управление на дружеството.

Вашата роля ще бъде:

 • Изготвяне на справки, отчети и анализи във връзка с дейността на търговската мрежа;
 • Разработване на годишна бизнес прогноза за приходи и разходи на териториалните структури на дружеството;
 • Участие в изготвянето на мотивационни програми за допълнително финансиране, вкл. симулации на резултати и изчисления по тях;
 • Комплектоване и подготовка на документи за извършване на плащания от Дирекция „Счетоводство“;
 • Комуникация с мрежата за продажби и оказване на административна подкрепа;
 • Комуникация и координация с други структурни звена на Дружеството.

Ние очакваме от вас:

 • Средно специално с икономическа насоченост или висше образование;
 • Висока компютърна грамотност, задължително е отлично владеене на работа с Excel;
 • Стриктно спазване на поставените срокове и задачи;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност; 

Предимство за вас ще бъде:

 • Владеене на английски език; 

Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Безсрочен трудов договор;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;


Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: [email protected] не по-късно от 01.05.2021 г.
Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.