Нашите офиси
     

Специалист „Следпродажбено обслужване”

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД като:

 

Специалист „Следпродажбено обслужване”, базиран в гр. София.

Вашата роля ще бъде:

 • Изготвяне на системни добавъци по договори за здравно застраховане и злополука;
 • Изготвяне на здравни карти на застраховните лица;
 • Осъществяване на контрол върху цялостната окомплектованост на досиетата  на полиците по  здравно застраховане и злополука;
 • Поддържане на постоянен контакт с клиенти, посредници и всички звена в компанията във връзка с редовното плащане на застрахователната премия;
 • Изготвяне и изпращане на писма, справки и информация до клиенти и посредници при обслужването на здравни застраховки и застраховки злополука и заболяване;

 

Ние очакваме от вас:

 • Средно образование;
 • Опит в сферата на застраховането е предимство;
 • Компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност и умения за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти.

 

Компанията предлага:

 • Договор за услуга.
 • Работа във водеща международна  застрахователна компания.
 • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
 • Професионално обучение.

 

 

Ако желаете:

•      да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;

•      да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

 

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 28.06.2019г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук  или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.