Нашите офиси
     

Специалист „Имуществено застраховане” в Брокерски център, базиран в град София – по заместване


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

 

Специалист „Имуществено застраховане” в Брокерски център, базиран в град София – по заместване.

 Вашата роля ще бъде:

 • Комуникация и отговор на запитвания, постъпили от застрахователни брокери;
 • Изготвяне на оферти и сключване на застрахователни договори;
 • Поддържане и контролиране на окомплектоването на досиета на полици;

 

 Ние очакваме от вас:

 • Висше образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Стриктно спазване на поставените срокове и задачи;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност;

 

  Предимство за вас ще бъде:

 

 • Опит в застраховането, в областта на застраховки Имущество, Отговорности и Карго;
 • Владеене на английски език;
 • Свидетелство за управление на МПС, активен шофьор;

 

 Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Срочен трудов договор – по заместване.
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;

 

 

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: Ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 20.06.2020 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.