Нашите офиси
     

СПЕЦИАЛИСТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ В БРОКЕРСКИ ЦЕНТЪР

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

 

СПЕЦИАЛИСТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ В БРОКЕРСКИ ЦЕНТЪР

 

Вашата роля ще бъде свързана с:

 • Всички дейности, свързани с аквизиция на всички застраховки от общото застраховане;
 • Представяне на Дружеството, предлагане и продажби на застрахователните продукти и услуги пред съществуващи и нови клиенти;
 • Активно привличане на нови клиенти.
 • Съдействие при сключване и отчитане на полици и документи от застрахователни посредници – агенти и брокери по видове застраховки;

 

Ние очакваме от Вас:

 • Висше образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Способност за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения;
 • Добра комуникативна култура и насоченост към клиента;
 • Добро ниво на владеене на английски език и опит на подобна позиция ще се считат за предимство.

Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие.

 

Ако желаете:

•      да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;

•      да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

 

Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail:  Ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 28.06.2019г.

 

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.