Нашите офиси
     

Оператор в Център за обслужване на клиенти, базиран в гр. София – по заместване.

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

 

Компанията търси:

 

Оператор в Център за обслужване на клиенти, базиран в гр. София – по заместване.

 

Вашата роля ще бъде да:

 

 • Консултирате здравно-застраховани лица и лечебни заведения по отношение обхвата, покритието и начина на ползване на сключените здравно-застрахователни договори.
 • Регистриране на щети онлайн;
 • Осъществявате телефонни разговори- входящи и изходящи, свързани със застрахователни продукти, статус на щети
 • Предоставяте информация за предмет на застраховката, покрити застрахователни рискове и изключени рискове, в случай че има такива;
 • Осъществявате напомнителни телефонни разговори на клиенти, с предстоящи вноски по разсрочени полици или предстоящо изтичане на полици;
 • Обслужвате онлайн застраховки и услуги;

 

Изисквания:

 

 • Много добра комуникативна култура и насоченост към клиента;
 • Коректност и оперативност;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добро ниво на владеене на английски език и опит на подобна позиция ще се считат за предимство.
 • Медицинското образование е предимство.

 

Компанията предлага:

 

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Срочен трудов договор – по заместване.
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;

 

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 28.02.2020г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук  или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.