Нашите офиси
     

Експерт в Дирекция „Злополука, Здравно застраховане и Помощ при пътуване с осигурен асистанс”, Централно управление, базиран в гр. София

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Познавате условията и пазара на  застраховки „Злополука“ и „Помощ при пътуване с осигурен асистанс“

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Експерт в Дирекция „Злополука, Здравно застраховане и Помощ при пътуване с осигурен асистанс”, Централно управление, базиран в гр. София

 

Вашата роля ще бъде:

 • Участие в разработването на нови застрахователни продукти.
 • Участие в поддръжката и усъвършенстването на методологията и пълната документация на съществуващите застрахователни продукти.
 • Котиране на оферти с голяма сложност.
 • Даване подписвачески разрeшения в рамките на подписваческите си лимити.
 • Консултира методически вътрешната продажбена мрежа.

 

Ние очакваме от Вас:

 • Висше образование – икономически или медицинско;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Способност за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения;
 • За предимство ще се счита опит на подобна позиция.
 • Много добра комуникативна култура и насоченост към клиента;
 • Владеене на английски език;
 • Коректност и оперативност;

Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Плаващо работно време;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие.

Ако желаете:

•      да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;

•      да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 27.06.2019г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.