Михаела Станимирова се присъедини към Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД

София – Михаела Станимирова беше избрана за член на Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД. Тя се присъедини считано от 26 януари 2024 г., като успоредно с това ще продължи да заема позицията на Главен директор “Трансформации” в хърватското дружество Generali osiguranje.

Г-жа Станимирова има дългогодишен опит в застрахователния сектор. Тя се присъединява към Група Generali през 2008 г. като част от екипа на “Джи Пи Презастраховане” ЕАД. През годините тя заема различни позиции в тази компания – Главен оперативен директор, Изпълнителен директор, Главен изпълнителен директор и действащ към момента член на Управителния съвет на дружеството. От 2021 г. е в хърватското дружество Generali osiguranje.

Михаела Станимирова притежава магистърска степен по “Бизнес администрация” от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и диплома по “Застраховане” и сертификат за “Инвестиционно планиране” от Chartered Insurance Institute (CII) във Великобритания.

Междувременно Жанета Джамбазка е освободена като член на Управителния съвет и изпълнителен директор  на „Дженерали Застраховане“ АД  и „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД. Тази промяна идва по молба на г-жа Джамбазка поради придобиване на право за пенсиониране. От 2015 г. до октомври 2023 г. освен член на Управителния съвет тя беше Главен финансов директор на “Дженерали Застраховане” АД. В този период г-жа Джамбазка имаше важен принос за стабилните финансови резултати на компанията и постигането на редица успехи във финансовата сфера.

Михаела Станимирова коментира: “Повече от 15 години съм част от Група Generali. Винаги през този период, както и днес, мисията и ценностите на Групата са ме вдъхновявали и мотивирали. Гордея се, че съм част от компания, която се грижи за своите клиенти и цели устойчив растеж. На „Дженерали Застраховане“ АД благодаря за гласуваното доверие! За мен това е ново предизвикателство, което съм готова да посрещна в сътрудничество с целия екип. Вярвам, че заедно ще продължим успешно да изпълняваме стратегическите цели на компанията.“.