Г-н Юри Копач ще бъде освободен като изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД, считано от 1 септември тази година

Юри Копач ще бъде освободен като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД. Тази промяна идва по молба на г-н Юри Копач поради придобиване право за пенсиониране.

Г-н Юри Копач допринесе за огромния принос за развитието и постиженията  на „Дженерали Застраховане“ АД. Благодарение на неговото лидерство и професионализъм Дженерали се гордее със силна търговска мрежа и значителни продажбени резултати.

Г-н Копач започва професионалната си кариера като заема различни длъжности в Държавни институции. Своя опит в застраховането започва през 1997 г. като преминава през различни длъжности от управител на ДЗИ, клон Бургас, до управител на клон София и член на Съвета на директорите. От ноември 2002 г. е директор „Автомобилно застраховане в ЗАД „ВИКТОРИЯ” и член на Управителния Съвет. От 2010 г. е член на Управителния съвет на българския Гаранционен фонд. През 2012 г. Юри Копач става заместник изпълнителен директор на ЗАД „ВИКТОРИЯ“. След сливането на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ и „Дженерали Застраховане“ АД през 2016 г. става Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби и член на УС на „Дженерали Застраховане“ АД.

От 2016 г. г-н Копач изпълнява длъжността Заместник-председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските застрахователи, а от май 2023 г. е председател на УС на АБЗ, откъдето също предстои да се оттегли. Неговото място в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) ще бъде заето от г-н Николай Станчев, главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД. Това стана ясно вчера, след проведеното редовно годишно Общо събрание на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ).

През 2010 г. г-н Станчев се присъединява към семейството на Дженерали чрез дружеството Джи Пи Презастраховане ЕАД, където заема различни мениджърски позиции, включително Главен изпълнителен директор и Главен директор по управление на риска. През 2018 г. г-н Станчев поема ролята на Изпълнителен асистент на Главния изпълнителен директор на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В., като бива позициониран в Прага, Чехия. През декември 2020 г. г-н Николай Станчев е избран за Главен Изпълнителен Директор и председател на Управителния Съвет на Дженерали Застраховане АД.