Указания във връзка със силните бурии и градушки, които засегнаха част от страната

Във връзка със силните бури и градушки, които засегнаха част от страната последните 48 часа и с цел по-добра организация в кризисна ситуация при природно бедствие, „Дженерали Застраховане“ АД ви предоставя важна информация относно действията по завеждане на щети (автомобилни и имуществени):

• Удължава се срока за уведомяване до 30.06.2024;
• препоръчваме да бъдат използвани каналите MyGenerali (както и Център за обслужване на клиенти ([email protected]/ +359 2 92 67 222)
• приема се попълнено интерактивно искане за оценка – ще бъде предоставяно в електронна форма при поискване от офисите на „Дженерали Застраховане“ АД, след което е необходимо да се изпрати на [email protected] 
няма да бъдат изисквани документи от ХМС.


ВАЖНО: При необходимост от спешна подмяна на керемиди, стъкла или др., с оглед предотвратяване на други щети, е необходимо да се предприемат целесъобразни мерки за ограничаване на вреди с цел запазване на увреденото имущество до огледа от вещо лице.