Generali финализира сделката по придобиването на Conning и нейните филиали от Cathay Life

Група Generali завърши придобиването на компанията за управление на инвестиции Conning Holdings Limited (CHL) и нейните дъщерни дружества от Cathay Life, част от Cathay Financial Holdings. Сделката беше обявена на 6 юли 2023 г. В резултат на това, всички акции на CHL бяха прехвърлени в Generali Investments Holding S.p.A. (GIH), като срещу тях бяха издадени нови акции. Така Cathay Life стана миноритарен акционер в GIH с дял от 16.751%1, установявайки дългосрочно партньорство с Generali в бизнеса с управление на активи.

Придобиването включва компанията Conning, която е фокусирана върху инвестициите в застраховането и инстуционалните инвестиции с фиксиран доход, както и нейните дъщерни компании Octagon Credit Investors, с фокус в отпускането на банкови заеми и специализирани кредити, Global Evolution, специализирана в изкупуването на дълг на бързоразвиващите се пазари и Pearlmar, специализирана в изкупуването на дълг и активи в областта на недвижимите имоти.

В съответствие със стратегията на Generali "Партньор за цял живот 24“ това придобиване разширява глобалния бизнес на Групата в областта на управлението на активи, като укрепва инвестиционните ѝ възможности, развива бизнеса ѝ с клиенти от трети страни и разширява присъствието ѝ в САЩ и Азия.

В резултат на сделката, общият размер на управляваните от Групата активи  се увеличава до 887 млрд. долара (803 млрд. евро) 2

Карло Трабатони, главен изпълнителен директор на Generali Asset & Wealth Management, коментира: "Придобиването на Conning и нейните дъщерни фирми ни позволява да продължим успешното развитие на глобална и диверсифицирана екосистема за управление на активи. Засилихме позициите си в този сегмент, благодарение на инвестициите в областта на фиксирания доход и на развиващите се пазари, на алтернативните кредити и недвижимите имоти в САЩ. Generali се превръща във водеща глобална компания за управление на активи, която сега е сред 10-те най-големи в Европа, постигаща постоянна възвръщаемост на инвестициите и установяваща трайни и надеждни отношения с нашите клиенти."


 

1Окончателният процент може да подлежи на обичайните корекции след приключване на сделката.

2 Към 31 декември 2023 г. Превалутиране на еврото в щатски долари на базата на обменен курс от 1,105 на същата дата. Общият размер на активите            под управление на Групата включва: Conning, Inc, Octagon Credit Investors, LLC, Global Evolution Holding ApS и неговата група дружества, Pearlmark Real Estate, L.L.C., PREP Investment Advisers, L.L.C., Goodwin Capital Advisers, Inc, Conning Investment Products, Inc, регистриран от FINRA брокер-дилър, Conning Asset Management Limited и Conning Asia Pacific Limited