Generali обяви нова организационна структура. Компанията разделя дейността си на застрахователна група и група за управление на активи

Председателствана от Андреа Сирони, Бордът на директорите на Група Generali одобри нова организационна структура за бизнеса на компанията. Тя е предложенa от Главния изпълнителен директор Филип Доне (Philippe Donnet), като целта й е да отразява основните дейности на компанията.

От 1 юни 2024 г. Generali ще работи като диверсифицирана финансова група, фокусирана върху два основни сегмента: застраховане и управление на активи.

Целта на тази трансформация е да ускори допълнително растежа и да подкрепи ефективно изпълнението на ключовите приоритети за застрахователния бизнес и за бизнеса за управление на активи. Това е в съответствие с амбициите на стратегическия план на групата „Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа“. Той създава стабилна основа за успешното развитие на дейността на Generali, както и на редица иновации, подготвяйки Групата за следващия стратегически цикъл.

Застрахователният сегмент, ръководен от Главен изпълнителен директор Джулио Терцариол (Giulio Terzariol), ще подкрепи ефективността на застрахователния бизнес във всички региони, на които Групата оперира. Основна задача е да се подобри координацията между пазарите, като се въведе  опростен организационен модел. Бизнес звеното Германия, Австрия и Швейцария, както и Международното бизнес звено ще бъдат реорганизирани като част от нова дивизия, в която ще влязат пет отделни бизнес звена и три региона. Те ще бъдат управлявани от Джулио Терцариол. Това са:

  • Бизнес звена: Италия, Франция и Международни бизнес активности, Германия, Австрия, Швейцария.
  • Региони: Средиземноморие и Латинска Америка, Централна и Източна Европа и Азия.

Хайме Анчустеги (Jaime Anchustegui), настоящ Главен изпълнителен директор на Международното бизнес звено, е назначен за заместник на Джулио Терцариол. Той ще има отговорността да представлява Главния изпълнителен директор Застраховане в местните органи на управление, да управлява стратегически партньорства и съвместни предприятия, и да ръководи глобални застрахователни проекти. Джовани Ливерани (Giovanni Liverani), понастоящем главен изпълнителен директор на бизнес звеното Германия, Австрия и Швейцария, ще поеме нови отговорности.

Холдингът Generali Investments Holding (GIH), който ще замени настоящото бизнес звено за управление на активи и богатство, ще отговаря за всички глобални дейности по управление на активи в рамките на Групата, с изключение на операциите в Китай. GIH ще се фокусира върху предоставянето на обслужване от световна класа на съществуващите клиенти, като същевременно ще продължи да развива бизнеса си с глобални клиенти от трети страни. Очаква се това да бъде направено със съществуващи и нови инвестиционни възможности, както и да се използват възможностите от придобиването на Conning Holdings Limited и нейните дъщерни дружества, включително и от партньорството с Cathay Life като част от сделката.

Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще бъде назначен за Главен изпълнителен директор на GIH и също така ще запази настоящата си роля като Главен изпълнителен директор и Председател на борда на Conning Holdings Limited. Изпълнителният директор на Група Generali Филип Доне (Philippe Donnet) ще бъде назначен за Председател на GIH. Карло Трабатони (Carlo Trabattoni), понастоящем Главен изпълнителен директор на сегмента Управление на активи и богатство и Главен изпълнителен директор на Generali Investments Holding, ще поеме нови отговорности в същата сфера.

Banca Generali, ръководена от Главния изпълнителен директор Джан Мария Моса (Gian Maria Mossa), ще продължи да се фокусира върху предоставянето на цялостни финансови консултантски услуги и решения за управление на благосъстоянието.

Дейвид Сис (David Cis), който е Главен оперативен директор на Групата, ще се присъедини към Комитета за управление в съответствие със стратегическата амбиция за постигане на най-доброто обслужване в сектора и на оперативна ефективност, използвайки дигитализация и AI, автоматизация на основните процеси и споделени технологични платформи.

В рамките на тази нова организационна структура централният офис на Групата остава отговорен за определянето на основната стратегия и корпоративните цели, като същевременно ефективно управлява, контролира и поддържа всички бизнес области с персонализиран фокус и подход.

заглавие тип размер