Печеливш игра "Спечели уикенд за двама в Банско"

Днес, 17.06.2024 г., беше изтеглен победителят в играта "Спечели уикенд в Банско”. 

От всички участници, които се абонираха за бюлетина на "Дженерали Застраховане" АД и участваха за 4* почивка за двама в Банско, печели: 

Андрей Любенов 

Ще се свържем с печелившия участник на имейла, с който се е включил в играта, с цел уточняване на условията на наградата. 

В случай, че в 14-дневен срок победителят не потърси наградата си, той губи правото са да я получи. В този случай организаторът ще се свърже с резервния печеливш участник. Ако резервният печеливш участник не се свърже с организатора в 14-дневен срок, той / тя също губи правото да получи награда. 

Честито на печелившия! 

GENERALI 
Партньор за цял живот