"Дженерали Застраховане” АД спечели първо място на наградите "Застрахователи за обществото"

 

“Дженерали Застраховане” АД спечели първо място на престижните награди “Застрахователи за обществото 2022”, организирани от “Асоциацията на българските застрахователи”. Признанието за компанията е по линия на инициативата на Група Generali – The Human Safety Net. 

У нас чрез нея малки деца, живеещи в уязвима среда, и деца с трудности в развитието, както и техните семейства, получават подкрепа. Наградата е за проекта “Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България”, който The Human Safety Net България развива заедно с партньорите си от фондация “За нашите деца”. 

The Human Safety Net е глобална инициатива, създадена от Група Generali. Нейната дейност е насочена в две направления – подкрепа за уязвими семейства с деца на възраст от 0 до 6 години и интегриране на бежанци на пазара на труда. Инициативата е създадена през 2017 г. и днес е активна в 26 държави.  

В България The Human Safety Net започна да работи в края на 2019 г. В партньорство с фондация "За Нашите Деца" тя подкрепя малки деца от 0 до 6 години и родители, живеещи в уязвима среда. Неправителствената организация предоставя специализирани услуги за децата, включително ранна детска интервенция, кинезитерапия, музикална терапия и арт терапия и др. Също така партньорството между двете организации осигурява подкрепа на семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца, както и родители с деца със затруднения в развитието. 

Към края на 2022 г. по инициативата е осигурена подкрепа за повече от 3300 родители и над 2600 деца в България. Също така през миналата година 200 доброволци участваха в активности, организирани от The Human Safety Net България.

В началото на тази година The Human Safety Net България и фондация “За Нашите Деца” обявиха втората си съвместна програма “Холистична подкрепа за ранно детско развитие”.  През следващите 3 години с нея двете организации да изведат първия си съвместен проект, приключил през 2022 г., на следващо ниво. С тази нова стъпка фондацията ще въведе холистичния модел за предоставяне на социални услуги в 127 населени места, намиращи се в общо 11 общини. След като първият съвместен проект “Да дадем път на услугите за ранното детско развитие” включваше 2 общини, то новият добавя още 9 в областите София и Пловдив. Това са Костинброд, Елин Пелин, Раковски, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Асеновград и Куклен.