КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИТЕЛА ЗА COVID 19


Дженерали Закрила МДЦ предлага на своите пациенти възможност за количествено изследване   на неутрализиращите антитела SARS-CoV-2 S1/S2 IgG, след прекарана COVID-19 вирусна инфекция.
Неутрализиращите антитела  са важен компонент от имунния отговор  при хората  и могат да осигурят защитен имунитет, но все още не е установено  дали този имунен отговор  е дълготраен и за какъв период от време.
Тестът SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен) е с висока чувствителност и специфичност , изисква  венозно  взета кръв  и се отчита на анализатор с хемилуминисцентен метод .
Измерването на  количеството на SARS-CoV-2 S1/S2 IgG е подходящо  и за скрининг на преболедували  инфекцията  и определяне на  желаещи да дарят плазма, която да бъде използвана при лечението на тежко протичащи случаи на тази инфекция
Проби за теста SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен) се вземат на територията на МДЦ Дженерали Закрила, на адрес София, бул. Княз Александър Дондуков 79-81, всеки работен ден между 8.00 ч. и 14.30 ч. Не е необходимо записване на час!