Информация относно организацията на работа в Дженерали Закрила МДЦ


Уважаеми клиенти, 


Във връзка с динамично променящата се извънредна епидемиологична обстановка в страната и съгласно указания на Министерство на здравеопазването, считано от 24.08.2021 г., ви уведомяваме, че всички посетители в ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР със симптоми за COVID-19 инфекция:

  1. Симптоми на дихателни пътища: хрема, болки в гърлото, кашлица, висока температура;
  2. Симптоми на стомашно-чревния тракт: повръщане, диария, висока температура;
  3. както и при загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус,

е необходимо приоритетно да се обръщат към своя общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за указания и лечение. Ако нямате избран такъв, записването на часове в ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР се извършва след предварителна консултация по телефона с лекар интернист, който може да назначи тестване с бърз антигенен ПСР тест или ПСР тест, съгласно своята медицинска експертиза.

Записването на часове за преглед става всеки делничен ден след 12:30 часа до края на работното време на медицинския център.
При спешно посещение на медицинския център, си запазваме правото да изискваме тестване с бърз антигенен ПСР тест или ПСР тест, с цел намаляване на разпространението на вируса и опазване здравето на всички пациенти и персонал.

Благодарим ви за разбирането!