Нашите офиси
     

Лични Данни

За контакт с отговорник по защита на личните данни,

можете да се свържете на тел: 02/9267133

или да пишете на e-mail: data.protection@generali.com

Документи за изтегляне

Политика за защита на личните данни на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД.pdf 499.14kb  
Информационно съобщение по чл.13 от Общ регламент за защита на личните данни за ползвателите на застрахователни услуги на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД .pdf 494.66kb  
Информационно съобщение по чл.13 от Общ регламент за защита на личните данни за кандидат служители и служители или изпълнители на гражданско правоотношение при ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД .pdf 500.31kb  
Информационно съобщение по чл.13 от Общ регламент за защита на личните данни за участници в конкурс за детска рисунка ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД.pdf 267.82kb