Нашите офиси
     

Застраховка за юридически лица - Обща информация

В нашето динамично, пълно с рискове ежедневие и трудно предвидимо бъдеще, всеки мениджър, има правото и задължението да изготви своя програма за обезпечаване на най-ценния капитал в своя бизнес - ХОРАТА, тяхното здраве, нужда от лечение при заболяване, защита срещу трудова и битова злополука, гарантирано пенсионно осигуряване, подобряване на жизнения стандарт и самочувствие.

Kак да управлявате по-добре Вашите финансови ресурси?

Разширявайки пакета от своите застраховки, Дженерали Животозастраховане АД осигурява на своите клиенти застрахователна закрила на всеки етап от естествения жизнен цикъл на хората, като част от един бизнес екип. Надяваме се, че застрахователните продукти на Дженерали Животозастраховане АД ще предизвикат интерес у Вас и чрез тях ще се постави началото на едно взаимно сътрудничество за социална закрила на Вашите работници и служители.

Дженерали Животозастраховане АД Ви дава възможност да изберете най-подходящата застрахователна защита на базата на Вашата преценка за степеннта и характера на риска на работните места на Вашите служители, както и отчитайки Вашите финансови ресурси. Комплексният характер на нашите застраховки Ви дава възможност да се спрете на оптимален вариант във всеки един конкретен случай и по този начин да гарантирате, от една страна застрахователна защита на Вашите работници и служители и на членовете на техните семейства, а от друга да насочвате по най-ефективен начин Вашите финансови средства. Застрахователна компания Дженерали Животозастраховане АД има удоволствието да предложи на Вашето внимание някои от своите оригинални продукти осигуряващи застрахователна закрила на Вашите работници и служители.