Застрахователен здравен пакет "Health Line "

Защо да избереш нас?

 • Ние предлагаме конкурентни тарифни условия;
 • Ние гарантираме качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие;
 • Застраховката може да се сключи и от лица без здравна осигуровка;
 • Пакетите покриват най-важните застрахователни потребности, свързани с получаването на медицинска помощ, а също със закупуването на медикаменти и помощни средства.

Защо да избереш нас?

И още...

 • Застраховката може да се сключи с Мораториум или с пълна оценка на риска.
 • В първия случай застрахователят автоматично изключва от покритието всички хронични заболявания и/или отклонения от здравния статус, които са налични при сключване на застрахователния договор.
 • Във втория се прави оценка на здравословното състояние на базата на предоставената информация във въпросника.


И още...

Свържи се с нас

Тази застраховка ти помага при нужда от:

 • Болнична помощ; 
 • Извънболнична помощ; 
 • Възстановяване на разходи за медикаменти и други.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е предназначена застраховката?

Пакетна здравна застраховка HEALTH Line е за теб , ако си физическо лице и искаш да гарантираш сигурна здравна защита за себе си и семейството ти. Тя може да бъде сключвана като индивидуална или семейна застраховка.  Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България.

Какво покритие предлага застраховката?

"HEALTH Line" покрива само разходи, свързани със злополука или акутно заболяване. Застраховката не покрива рискове, свързани със съществуващи минали или хронични заболявания, които са били известни към началната дата на застрахователната полица.

Какво включва пакет HEALTH Line Basic?

 • Болнична помощ: прием и настаняване на болен, преглед, изследвания - лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции, консумативи и импланти;

 • Извънболнична помощ: преглед при специалисти -първичен и вторичен, консултации, лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, остеоденситометрия, манипулации и физиотерапия;

 • Възстановяване на разходи: медикаменти, слухови апарати, очила за корекция на зрението или контактни лещи за корекция на зрението.

Какви допълнителни услуги включва пакет HEALTH Line+ ?

HEALTH Line Basic + включва допълнително избор на екип, операции с голяма сложност и високоспециализирана хирургия, консултации с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия при болнично лечение.


Документи за изтегляне
Име на документа Вид документ Размер на документа  
Застрахователен пакет HEALTH LINE BASIC PDF 0.31 MB Свали
Застрахователен пакет HEALTH LINE PLUS PDF 0.31 MB Свали
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.75 MB Свали
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги PDF 0.51 MB Свали
Искане за плащане PDF 1.91 MB Свали
Изискуеми документи - Приложение № 1 към Общи условия на Медицинска застраховка Закрила PDF 0.08 MB Свали
ЛИЧНА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ HEALTH LINE PDF 0.83 MB Свали
Общи условия Медицинска застраховка PDF 1.02 MB Свали
Medical Insurance General Terms PDF 1.02 MB Свали
Списък с максимални стойности PDF 0.12 MB Свали
Други застраховки
Помощ при пътуване в чужбина

Помощ при пътуване в чужбина

За твоите пътешествия по света
Каско на МПС

Каско на МПС

За спокойствие и сигурност на пътя
Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите

Застраховка за всеки автомобил
Помощ при пътуване и пребиваване на чужденците в Р. България

Помощ при пътуване и пребиваване на чужденците в Р. България

За приятелите от чужбина