Нашите офиси
     

Стратегия

Нашата ГЕНЕРАЛНА ЦЕЛ

Нашата цел е нова и силна компания, която да обедини успеха и опита, предлaгайки на клиентите си модерни продукти, които в същото време да са печеливши за акционерите.Нашата стратегия определя един изцяло нов бизнес модел за Новата обединена Група Дженерали България и за застрахователния сектор, фокусиран върху обслужването на клиентите и лоялността, задълбочени анализи, широкото използване на технологиите и генериране на още по-висок ръст на печалба. Целта ни е да се диференцираме от конкурентите и да управляваме предизвикателствата, пред които е изправена индустрията и Новата Група Дженерали Бълагрия да стане лидер в продажбите на дребно в България, предлагайки опростени и иновативни бизнес решения на своите клиенти.


Шест стратегически лоста за добавяне на стойност и печалба за нашите акционери


Нашия фокус!

Нашите убеждения са, че всичко това може да бъде постигнато като се позиционираме в съзнанието на нашите клиенти като компания, обединяваща най-добротите практики, която не просто продава продукти, а предлага цялостни решения, осигуряващи тяхното спокойствие, така че те да имат възможност да се фокусират върху важните за тях неща. Нашата цел е дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти и стратегически партньори като им предложим опростени и интелигентни решения, насочени към подобряване на тяхната удовлетвореност и същевременно с това максимално увеличаване на ефективността.