Нашите офиси
     

Акционерна структура

actioneer.jpg

 

 

През 2016г. няма промяна в броя на акциите и в размера на акционерния капитал на Дженерали Застраховане АД.
В края на годината се осъществиха промени в акционерната структура на компанията - собствеността се концентрира в Generali CEE Holding B.V. след придобиване на акциите на Дженерали България Холдинг ЕАД и Assicurazionni Generali S.P.A.