Our locations
     

Personal data

CONTACT THE DATA PROTECTION OFFICER 

+359 2 9267133

E-MAIL: DATA.PROTECTION@GENERALI.COM

Download Files

INFORMATION NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 13 OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION FOR USERS OF INSURANCE.pdf 307.29kb  
Информационно съобщение по чл.13 от Общ регламент за защита на личните данни за участници в конкурс за детска рисунка ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД .pd.pdf 267.82kb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги.pdf 522.67kb  
Политика за защита на личните данни на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД.pdf 523.77kb  
INFORMATION NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 13 OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION FOR USERS OF INSURANCE SERVICES OF GENERALI INSURANCE AD.pdf 298.86kb  
Информационно съобщение по чл. 13 за Кандидат служители на Дженерали Застраховане АД .pdf 530.2kb  
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ.pdf 539.58kb