Targovishte

Targovishte

General Agency Targovishte  
7700, 21 Bratia Miladinovi Str.  
(0601) 66 765, 65 418
0882 003 539
Lyubcho Terziev – General Representative

Chief Agency Targovishte
7700, 59 "Treti mart" str. 
(0601) 66 011
0896 691 035
Stoycho Stoychev - Chief